Tất tần tật lý thuyết hóa học 12 pdf

... 05/ 2010 Trang 19 Tóm tắt thuyết hố học tập 12 B- VẬT LIỆU POLIME I – CHẤT DẺO Khái niệm chất dẻo đồ gia dụng liệu compozit - Chất dẻo đồ vật liệu polime có tính dẻo - Vật liệu compozit vật dụng liệu tất cả hổn hợp có ... Cl CH CH C CH CH n poliisopren hiđroclo hoá CH CH C CH +nHCl CH n poliisopren Tóm tắt thuyết hố học tập 12 Phản ứng tăng mạch polime ( khâu mạch )  Phản ứng lưu giữ hố gửi cao su đặc ... Anh Tuấn Tháng 05/ 2010 Trang 20 Tóm tắt tngày tiết hố học 12 OH OH CH2 OH CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 Mộđoạ mạ h phâ tử a rezit t n c n nhự II – TƠ Khái niệm - Tơ polime hình sợi nhiều năm mảnh với độ...

Bạn đang xem: Tất tần tật lý thuyết hóa học 12 pdf


*

... đồng-amoniac Trường trung học phổ thông Số Nghĩa Hành Giáo viên Chu Anh Tuấn Tháng 05/ 2010 Trang Tóm tắt tmáu hố học 12 Bảng bắt tắt đặc điểm cacbonhiđrat Glucozơ Fructozơ Saccarozơ +OH Ag ↓ + - ... trình lời giải thơng tinh DT Bảng cầm tắt đặc thù : Trường trung học phổ thông Số Nghĩa Hành Giáo viên Chu Anh Tuấn Tháng 05/ 2010 Trang 16 Tóm tắt thuyết hố học tập 12 Chất Amin bậc Vấn đề Cơng thức RNH2 ... Trường THPT Số Nghĩa Hành Giáo viên Chu Anh Tuấn Tháng 05/ 2010 Trang 12 :NH2 + 3Br2 H2O Br NH2 Tóm tắt ttiết hố học tập 12 Br + 3HBr Br (2,4,6-tribromanilin) IV Điều chế : - Từ NH3 ankyl halogenua...
*

... CHƯƠNG 1: BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 21 Định luật này cho phép chúng ta gồm một mối liên hệ giữa các chất trư CHƯƠNG 1: BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 22 Ví dụ 2. (CĐ­11)(Cơ bản): Đốt ... CHƯƠNG 1: BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 22 Ví dụ 2. (CĐ­11)(Cơ bản): Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và CHƯƠNG 1: BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 27 Hướng dẫn giải 2 2CO H O V a n ; n 22,4 18 nO = nancol no, đơn c ...
*

*

*

... CuSO4 FeSO4 + Cu sắt + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag II Hợp hóa học sắt (II) : Hợp chất sắt (II) chức năng cùng với chất oxi hoá bị oxi hoá thành thích hợp hóa học Fe(III) Sắt (II) oxit: FeO a Trạng thái, Màu sắc, tính tan: ... Chụ ý: Cr không chảy dung dịch HNO3 quánh nguội! II Hợp chất crom (II) : Hợp chất Cr (II) tác dụng cùng với hóa học oxi hoá bị oxi hoá thành phù hợp chất Cr(III) Crom (II) oxit: CrO a Trạng thái, màu sắc, tính tan: ... Fe(NO3)3 + H2SO4 + 15NO2 + 7H2O III Hợp chất sắt(III) Sắt(III) oxit: Fe2O3 a Trạng thái, Màu sắc, tính tan: Là hóa học rắn gray clolor đỏ, ko chảy nớc b Tính hóa học hoá học: - Tính hóa học oxit bazơ: Fe2O3...
... (-lg1.8.10-5 lg0,1) = 2,87 2 pH = 14 pOH = 11, 13 Xỏc nh pH ca dung dch m Trng trung học phổ thông S Ngha Hnh Giỏo viờn Chu Anh Tun Thư 05/ 2010 Trang Túm tt thuyt hoỏ hc 11 Dung dch m l dung dch cú giỏ tr pH ... thu phõn gm loi : Trng THPT S Ngha Hnh Giỏo viờn Chu Anh Tun Tlỗi 05/ 2010 Trang 11 Túm tt thuyt hoỏ hc 11 - Cation (ion dng) : ca cỏc baz yu nh NH ,sắt , sắt ,Al ,Zn ,Pb2+ - Aion (ion õm): ... Tlỗi 05/ 2010 Trang 13 90 + 10 = 10 < pH > pH 10 10< > = 10 Túm tt thuyt hoỏ hc 11 10 ( pH sau - 12) = 10 pH sau = 11 Thớ d 3: Thờm 80ml nc vo 20ml dung dch HCl cú pH = Xỏc nh pH ca dung...

Xem thêm: Mặc Áo Dài Chụp Cùng Sao Quốc Tế: Lan Ngọc Nổi Hơn Cả Yoona Mặc Áo Dài Việt Nam


... tử Tính chất đồ dùng Nitơ hóa học khí, không màu, ko mùi, ko cháy, hoá lỏng 195,8oC hoá rắn 209,9oC Nitơ vơi bầu không khí (d = 1,2506g.lít đktc), hoà tung nước Tính chất hoá học Vì tất cả link ... tử Tính chất đồ vật Nitơ hóa học khí, không màu sắc, ko mùi, không cháy, hoá lỏng 195,8oC hoá rắn 209,9oC Nitơ dịu không gian (d = 1,2506g.lít đktc), hoà tung nước Tính chất hoá học Vì bao gồm link ... chính: làm mòn hoá học làm mòn năng lượng điện hoá a) Ăn mòn hoá học: Ăn mòn hoá học tập phá huỷ kim loại kim loại bội nghịch ứng hoá học tập cùng với hóa học khí nước ánh sáng cao đặc điểm ăn mòn hoá học:  Không tạo nên cái...
... Object Tóm tắt ttiết Sinh học 12 Tài liệu tổng phù hợp tmáu sinch học 12 quan trọng mang đến thi tốt nghiệp trung học phổ thông thi vào ngôi trường ĐH Tài liệu tổng hợp ttiết sinc học 12 quan trọng mang đến thi giỏi ... thi sinc học 12, Tóm tắt tmáu Sinch học tập Bộ Sưu Tập Nổi Bật • Bộ sưu tập phương thức giải nhanh Object10 tài liệu • Bộ sưu tập đề thi tuyển sinc vào 14 tài liệu • Sở sưu tập môi trường xung quanh tài liệu ... cùng với TaiLieu.toàn nước Facebook Object download miễn phí ngày Object Thể loại: Khoa Học Tự Nhiên - Sinh học tập Tag: thuyết sinch học tập 12, tổng thích hợp kỹ năng sinc kăn năn 12, ôn thi giỏi nghiệp môn sinh, tài liệu...
... thức hố học tập 10 Năm học 2 010 - 2 011 Trang Tóm tắt thuyết hoá học tập 10 -Cách xác minh nguim tố s, p, d, f: + Nguyên ổn tố s : có electron cuối điền vào phân lớp s Na, Z =11 , 1s22s22p63s1 +Ngulặng ... kỹ năng hố học 10 Năm học 2 010 - 2 011 Trang Tóm tắt tngày tiết hoá học tập 10 1. Sự vận động electron nguyên t : -Các electron hoạt động nhanh khô khoanh vùng bao quanh phân tử nhân ngulặng tử không tuân theo ... nhân ngulặng tử nguyên ổn tố đƣợc Điện thoại tư vấn số hiệu nguim tử ngulặng tố (Z) 3.Kí hiệu ngulặng tử Số kân hận A Z X Số hiệu nguyên tử lấy một ví dụ : 23 11 Na Cho biết ngulặng tử ngulặng tố natri gồm Z =11 , 11 p, 11 e 12 n...
... 24 Tóm tăt thuyết hoá học 11 Muối đihiđrôphotphat Muố in hiđrôphotphat Muối photphat Tính hóa học : a Tính tung : Na3PO4 3Na + PO43PH > - Các muối đihiđrophotphat chảy nước - Các muối bột hiđrophotphat ... Tháng 05/ 2010 Trang 23 Tóm tăt thuyết hoá học 11 - Dung dịch sệt sánh , bao gồm mật độ 85% III Tính chất hóa học tập : a Tính oxihóa khử : Axkhông nhiều H3PO4 tính oxihóa axít nitric photpho nấc oxihóa +5 bền ... 2010 Trang 22 Tóm tăt thuyết hoá học 11 - P tất cả số oxi hoá : -3 , , +3 , +5 cũng có thể thể tính khử tính oxi hoá II Tính hóa học hoá học - Độ âm năng lượng điện Phường 12 3,118 135
7 10,946 277

4 19,235 467