Tài liệu học c++ cơ bản

Giáo trình Lập trình C cnạp năng lượng phiên bản - Aptech

1. Giáo trình Lập trình C cnạp năng lượng bản Trang 1Tai lieu tsi mê khaoMỤC LỤCBÀI 1 : NGÔN NGỮ LẬPhường TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH ......................71.1 Mục tiêu................................................................................................................................71.2 Lý tngày tiết...............................................................................................................................71.2.1 Ngôn ngữ lập trình sẵn (Programming Language).............................................................71.2.1.1 Thuật giải (Algorithm).............................................................................................71.2.1.2 Chương trình (Program) .........................................................................................71.2.1.3 Ngôn ngữ thiết kế (Programming language) .......................................................81.2.2 Các bước thiết kế ...........................................................................................................81.2.3 Kỹ thuật lập trình ............................................................................................................81.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-đầu ra Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất) ........81.2.3.2 Sử dụng lưu đồ vật (Flowchart).....................................................................................9BÀI 2 : LÀM QUEN LẬPhường TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN ......................122.1 Mục tiêu..............................................................................................................................122.2 Nội dung..............................................................................................................................122.2.1 Khởi động cùng bay BorlandC.......................................................................................122.2.1.1 Khởi đụng................................................................................................................122.2.1.2 Thoát........................................................................................................................132.2.2 Các ví dụ đơn giản .........................................................................................................132.2.2.1 lấy một ví dụ 1......................................................................................................................132.2.2.2 lấy ví dụ như 2......................................................................................................................152.2.2.3 lấy ví dụ như 3......................................................................................................................162.2.2.4 ví dụ như 4......................................................................................................................16BÀI 3 : CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C .........................................183.1 Mục tiêu..............................................................................................................................183.2 Nội dung..............................................................................................................................183.2.1 Từ khóa...........................................................................................................................183.2.2 Tên...................................................................................................................................183.2.3 Kiểu tài liệu ....................................................................................................................183.2.4 Ghi chú............................................................................................................................193.2.5 Knhị báo đổi thay .................................................................................................................193.2.5.1 Tên trở thành ...................................................................................................................193.2.5.2 Knhị báo vươn lên là..........................................................................................................193.2.5.3 Vừa khai báo vừa khởi gán....................................................................................203.2.5.4 Phạm vi của biến đổi.....................................................................................................20BÀI 4 : NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU ..........................................................................214.1 Mục tiêu..............................................................................................................................214.2 Nội dung..............................................................................................................................21


Bạn đang xem: Tài liệu học c++ cơ bản

*

The Ministry of Comtháng Sense: How khổng lồ Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom
*Xem thêm: Cách Đăng Ký Tin Nhắn Sim Mobifone Theo Ngày, Tháng 2021, Cách Đăng Ký Tin Nhắn Mobifone Ngày 2021

The Three Happy Habits: Techniques Leaders Use to Fight Burnout, Build Resilience và Create Thriving Workplace Cultures Beth Ridley
*Xem thêm: Bảng Báo Giá Gạch Lát Nền Mới Nhất 2021 : 40X40, 60X60, 80X80, 30X60

The Upside of Being Down: How Mental Health Struggles Led lớn My Greatest Successes in Work và Life Jen Gotch

Chuyên mục: Blog