Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Từ Thông

l>Welcome to dichvuthammymat.com

WELCOME TO www.dichvuthammymat.com
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi - Luân Vũ -Thành Mẫn *
*
Trsinh hoạt Về Trang Chủ (Index)
Trsinh sống về Trang Pháp Âm

Hòa Thượng Thích Từ Thông
*
Kính mời Quí Đạo Hữu nhấn vào sản phẩm tiếp sau đây để thẳng vào trang của Pháp Sư Thích Từ Thông

http://www.phatphapdaithua kém.com/#Home

http://www.pgvn-haitrieuam.com/index/

http://www.lieulieuduong.org/HT-ThichTuThong.html

Thể Theo Lời yêu cầu của rất nhiều ĐH sống Châu Âu ,Chúng Tôi đang Zip những files mp3 vào winrar. Các file phần nhiều là tệp tin nén RAR, chúng tôi bao gồm để sẵn hai filesWinRar và7Zip – Đây là những chương trình để mlàm việc tệp nén. Các tệp ZIP đã được nén sau khi download cùng mnghỉ ngơi nén đã cho chúng ta phần đông tệp tin mp3, bấm vào hàng Maga thư mục File để Download(Tmê say Khảo Thêm Hướng Dẫn ) Tất cả phần nhiều bài bác giảng của HT đưọc xếp theo ABC và chia thành 2 phần , rất nhiều bài giảng lẽ và rất nhiều bài bác giảng lâu năm.

Bạn đang xem: Tiểu sử hòa thượng thích từ thông

(Maga thư mục File-Tuyển Tập)(Maga thư mục File-Tuyển Tập1)(Maga thư mục File-Tuyển Tập2)(Maga folder File-Tuyển Tập3)(Maga thư mục File-Tuyển Tập4)(Maga thư mục File-Tuyển Tập5) (Maga folder File-Tuyển Tập6) (Maga folder File-Tuyển Tập7)(Maga thư mục File-Tuyển Tập8)(Maga thư mục File-Tuyển Tập9)(Maga folder File-Tuyển Tập10)(Maga thư mục File-Tuyển Tập11)(Maga thư mục File-Tuyển Tập12)
Những Bài Giảng Lẽ MP3 An Nhiên Thị Tịch TT1
*Biết Tâm Để TuTT1 Bệnh Chấp PhápTT1
Biết Bạn Biết Thù (01) (02)TT1 Con Đường Phật (01) (02)TT2
Cúng Dường PhápTT2 Ca dua Là Nơi Để Tu TậpTT2
Chánh Và Tà (01) (02)TT2 Danh Từ Công Đức (01) (02)TT2
Đối Tượng Tiểu Thừa Tthánh thiện TT4 Hang Phục Tu Ma TT4
Đấng Pháp Vương (01) (02)TT2 Đạo Luật Của Người Tu Tập (01) (02)TT3
Dĩ Độc Trị ĐộcTT3 Điạ Ngục Ở ĐâuTT3
Chăm Sóc Vườn Hoa TâmTT3 Chánh Giác Niệm Định TT3
Hiện Bảo Tháp (01) (02)TT4 Hiển Giáo Và Mật Giáo (01) (02)TT4
Hiểu Mật Giáo TT4 Hiểu Nlỗi LaiTT4
Học Phật Pháp TT5 Hai Thời Công Phu TT4
Kinc Nghiệm Dạy Đại ThừaTT5
Lau Bụi Gương LòngTT5 Lợi Ích Trì Lăng NghiêmTT5
Luân Hồi Trong Lục Đạo (01) TT6
Lý Vô Ngã TT6 Lột Áo Vô Minc TT5
Luân Hồi Sanh TửTT6
Ngũ Phần Pháp ThânTT6 Ngũ Uẩn (01) (02) (03)TT6
Ngọc Ma NiTT6 Năng Sở Sống VọngTT6
Nhận Thức những Thừa (01) (02)TT7 Nhìn Quanh Để TuTT7
Niết Bàn Hữu Thường Và Vô ThườngTT7 Nhìn Bằng Phật Nhãn (01) (02) TT
Niết Bàn Thậm Nghĩa (01) (02)TT7 Phđộ ẩm Chúc Lụy (01) (02)TT7
Pháp Tu Chỉ QuánTT8 Pháp Thân Là Thế NàoTT8
Pháp Hoá Giải Khổ ĐauTT8 Phiền Não Từ Đâu Sanh (01) (02)TT8
Phước Đức (01) (02)TT9 Phđộ ẩm Diệu Âm Bồ Tát (01) (02)TT7
Phật Học Thuật NgữTT8 Phật Thất Với Phật Tử Tu ThiềnTT8
Quả Vô ThườngTT9 Quay về Tâm Phật (01) (02) TT9
Tam Thân PhậtTT9 Tu Phật ThấtTT10
Tư Duy Về Một Trong 2 Cách Vãng Sanh TT10 Trí Tuệ Bát Nhã TT10
Tu Tịnh Tkhô hanh Tịnh (01) (02)TT12
Tà Kiến (01) (02)TT9 Thập Nhị Nhân DuyênTT10
Tkhô cứng TịnhTT10 Thập Nhị Nhân Duim (01) (02)
Tu Học Phật Pháp (01) (02)TT10 Tự Tạo Tâm Phật Bồ Tát (01) (02)TT11
Thiền khô Trong Đời Sống (01) (02)TT11 Tiến Trình Tu Chứng (01) (02) (03)TT
Từ Pnhân hậu Não Đến Niết Bàn (01) (02) TT11 Tự Tại Trong Vô Thường (01) (02)TT11
Từ Bi-Trí Tuệ-Vô ChấpTT10 Toạ Tnhân từ Không Bị Hôn TrầmTT10
Vấn Đề Cầu Nguyện Vạn Pháp Giai KhôngTT12
Vô Lậu HọcTT12 Viên Lý (01) (02)TT
Vọng Tưởng Làm Tâm (01) (02)TT Vọng Tưởng Và Chân Tâm (01) (02)TT12
Ý Nghĩa Bài Kệ Mừng XuânTT12 Ý Nghĩa Ngày Trưởng TịnhTT12
Những Bài Giảng Dài MP3
A Di Đà Liễu Nghĩa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
*Bát Nhã (từng File là 1 trong cassette) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga thư mục File3)
Bát Đại Nhân Giác (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Bồi Dưỡng Phật Pháp (từng File là 1 trong những khía cạnh cassette) (01) (02) (03) (04)(Maga folder File)
*Chứng Đạo Ca

(từng File là 1 trong CD)

1(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)2 (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 3(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) 4(28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) 5(38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (Maga folder File1)(Maga thư mục File2)(Maga thư mục File3)(Maga thư mục File4)(Maga thư mục File5)
Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự (từng File là 1 trong những khía cạnh Cassette) (01) (02) (03) (04)(Maga folder File)
Đường Vào Cửa Phật (mỗi File là 1 trong mặt cassette) (01) (02) (03) (04)(Maga thư mục File)
Duy Ma Cật (từng File là 1 CD) (Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
Duy Thức Luận (Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga thư mục File3)(Maga thư mục File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Đại Bát Niết Bàn
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4)(Maga folder File5)(Maga folder File6)(Maga thư mục File7)(Maga thư mục File8)(Maga folder File9)(Maga folder File10)(Maga folder File11)(Maga thư mục File12)(Maga thư mục File13)(Maga thư mục File14)(Maga thư mục File15) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (16) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263a) (263b) (264a) (264b) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284)(Maga thư mục File16)(Maga thư mục File17)(Maga thư mục File18)(Maga thư mục File19)(Maga thư mục File20)(Maga thư mục File21)(Maga thư mục File22)(Maga thư mục File23)(Maga folder File24)(Maga folder File25)(Maga folder File26)(Maga thư mục File27)(Maga folder File28)(Maga thư mục File29)(Maga thư mục File30)(Maga folder File31)(Maga folder File32)(Maga thư mục File33)(Maga folder File34)(Maga folder File35)(Maga folder File36)(Maga folder File37)(Maga folder File38)(Maga thư mục File39)
Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(Maga folder File)
Kim Cang Bát Nhã (Maga thư mục File1)(Maga folder File2)(Maga thư mục File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
Kinh A Di Đà (mỗi File là một CD) (01) (02) (03) (04) (05)(Maga thư mục File)
Kinch Pháp Hoa (mỗi File là một cassette)(Maga folder File1)(Maga thư mục File2)(Maga folder File3)(Maga thư mục File4)(Maga thư mục File5)(Maga folder File6)(Maga thư mục File7)(Maga folder File8) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64)
Ngũ Thừa Phật Giáo (mỗi File là 1 CD) (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Niết Bàn Thâm Nghĩa (Maga folder File)
Như Lai Thần Lực (từng File là 1 mặt cassette) (01) (02) (03) (04) (Maga thư mục File)
Như Lai Viên Giác (Maga thư mục File1)(Maga thư mục File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Phật Học Vấn Đáp (mỗi File là 1 trong những cassette) (Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Phật Học Tinc Hoa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Qui Sơn Cảnh Sách (Maga thư mục File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Sám Qui Mạng (01) (02) (03) (04) (05)(Maga thư mục File)
Tam Bảo Học (Maga folder File1)(Maga thư mục File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Thất Đại (Maga thư mục File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Tbọn họ Học Vô Học Nrộng Ký (01) (02) (03) (04) (05)(Maga thư mục File)
Thủ Lăng Nghiêm (Maga folder File)(Maga folder File1)(Maga thư mục File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4)(Maga folder File5)(Maga thư mục File6)(Maga folder File7)(Maga thư mục File8)(Maga folder File9)(Maga thư mục File10)(Maga folder File11)(Maga folder File12) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83)
Thập Nhị Nhân Duyên (01) (02) (03) (04) (05)(Maga folder File)
Tứ Diệu Đế (01) (02) (03) (04) (05) (06)(Maga folder File)
Tu Phước Tu Tuệ (01) (02) (03) (04)
Tứ Thập Nhị Chương (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Ngũ Thừa Phật Giáo (01) (02) (03) (04)(Maga thư mục File)
*Vấn Đề Sinch Tử (Maga thư mục File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Xử Lý Sinc Tử(Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05)
Sách vì HT Từ Thông viết được phát âm vào CD
Bát Nhã (01) (02) (03)
Chứng Đạo Ca (01) (02) (03)
Duy Thức Luận (01) (02)
Đại Bát Niết Bàn Kinh Trực Chỉ Đề Cương (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)(Maga folder File)
Duy Ma Cật (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Như Lai Viên Giác (01) (02)
Pháp Hoa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Thủ Lăng Nghiêm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)

CÁCH THỨC DOWNLOADVÀ THÂU VÀO CD dạng Audio, mp3

* Lưu trữ (download) vào computer nhằm nghe lại các lần cơ mà không nhất thiết phải lên mạng cũng như góp trang Suối Từ không bi bloông chồng vi overload hoặc nhằm thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse cho bài giảng với dìm nút ít mặt tay đề nghị (right-mouse click) một bạn dạng chữ hiện ra.

2- Quí vị lựa chọn "Save sầu target as"với dìm nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nắn nghe, double clichồng vào bài giảng nhằm nghe.

Xem thêm: Khuôn Làm Giò Chả - Inox Dragon (Loại 1 Kg)

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert quay trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu như không sẽ không còn nghe được.Quí vị hoàn toàn có thể sử dụng những software nhằm Convert như : switch ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần phải có Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (vật dụng nhằm thâu đã đính sẳn trong Computer) một software Nero Express hay 1 softwarekhông giống tác dụng tương tự nhỏng Roxio Easy CD Creater.

* Nếu mong mỏi thâu vào Audio CD (bài bác giảng không thực sự 77 phút), quí vị bấm vào "Music"rồi nhấn vào "Audio CD" liên tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu ước ao thâu vào MP3 (phần đông bài xích giảng không thực sự 680MB), quí vị nhấp vào "Data" rồi lựa chọn "Data Disc" thường xuyên theo sự hướng dẫn của software.

Quí vị nghe CD mp3 buộc phải bằng máy CD hoặc DVD Lúc trên lắp thêm bao gồm ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 cơ mà vẫn không nghe được thì đó là do máy tuyển chọn CD ,quí vi thử cần sử dụng máy mp3 walkman Mã Sản Phẩm SL-SX 470(30$)hoặ những sản phẩm công nghệ trung hoa rẻ tiền vẫn nghe được .