ĐÔ HỘ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Dưới đây là phần lớn mẫu câu gồm chứa trường đoản cú "đô hộ", trong cỗ tự điển Tiếng dichvuthammymat.comệt - Tiếng Anh. Chúng ta có thể xem thêm phần lớn chủng loại câu này để đặt câu vào tình huống phải đặt câu với từ bỏ đô hộ, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ bỏ đô hộ trong cỗ từ bỏ điển Tiếng dichvuthammymat.comệt - Tiếng Anh

1. Ta cóc biết các ngươi là Đô hộ lấp gì

I don't care about your Protection Squad

2. Mau đi xem fan của Đô hộ phủ luyện công

Watching the Protection Squads training

3. Quê hương ngài bị một gia thế ngoại quốc đô hộ.

Bạn đang xem: Đô hộ tiếng anh là gì

His homel& was occupied by a foreign power.

4. Ngày 8 tháng 9 năm 1860, Montreal đầu mặt hàng, xong nền đô hộ của Pháp tại Canadomain authority.

On 8 September 1760, Montreal surrendered, bringing khổng lồ an over French rule in Canada.

5. Chính sách của La Mã là cho những dân bị đô hộ được hưởng một số trong những quyền tự trị đáng chú ý.

It was Roman policy to grant subject peoples considerable self-determination.

6. Người Do Thái mong mỏi đấng Mê-tê mê mang đến nhằm giúp đỡ bọn họ khỏi ách đô hộ của tín đồ La Mã.

The Jews have been yearning for a Messiah who can bring relief from the Roman yoke.

7. Ba mươi tía năm trôi qua, thức giấc Giu-đê vẫn thịnh nộ Khi sinh hoạt bên dưới ách đô hộ của La Mã.

Thirty-three years passed, và Judea still chafed under the Roman yoke.

8. Một số fan mong mỏi mỏi tất cả một Đấng Mê-mê say giải thoát họ ngoài ách đô hộ chán ghét của La Mã.

Some longed for a Messiah who would không tính phí them from the hated yoke of Rome.

9. Dân Do Thái kịch liệt phản bội đối thuế này vì chưng nó cho biết bọn họ nằm sau sự đô hộ của La Mã.

The Jews especially resented this tax. It represented their subjection lớn Rome.

10. Cuối thuộc, bạn Maya cũng trường đoản cú giải ra khỏi ách đô hộ của tín đồ Tây Ban Nha cùng phân bố lại khu đất đai.

Finally, the Maya were able lớn free themselves from the yoke of the Spaniards, and land resize was instituted.

Xem thêm: Các Chuyến Bay Của Vietnam Airlines: Vé Và Ưu Đãi Của Vietnam Airlines

11. Ê-díp-tô đón tiếp ông nhỏng một vị cứu tinh vì chưng đã vượt ngao ngán sự đô hộ của Phe-rơ-sơ.

Weary of Persian rule, Egypt welcomed him as a deliverer.

12. Ta thừa nhận độc lập trên Con đường Tơ lụa Không đề xuất chỉ phụ thuộc khả năng Đô hộ tủ chúng ta để thực hiện

Nonetheless, I have sầu lớn admit that the fate of the Silk Road can't be changed by the Protection Squad alone

13. Sau khoảng chừng 300 năm dưới ách đô hộ của bạn Tây Ban Nha, lòng căm phẫn của người Maya lên đến mức tột bực vào khoảng thời gian 1847.

The situation reached the boiling point in 1847 —after some 300 years of Spanish domination.

14. Sẵn căm phẫn quyền lực dân ngoại đô hộ bọn họ, fan Do Thái càng phẫn nộ thêm trước nỗi nhục bị cưỡng hiếp làm lao dịch.

Given the hatred they nurtured for the Gentile powers that dominated them, the Jews bitterly resented the humiliation of being forced inkhổng lồ such vexatious labor.

15. Ngài chắc chắn ko nói về vấn đề giúp đỡ bọn họ khỏi ách đô hộ của người La Mã, điều nhưng đa số người Do-thái ước ao mỏi.

He was certainly not speaking of liberation from the yoke of Rome, for which many Jews longed.

16. Vì sự thờ phượng mang ko được Đức Chúa Ttránh đồng ý, dân Y-sơ-ra-ên đã thử qua 20 năm đô hộ của vua Ca-na-an là Gia-bin.

Because of false worship and didichvuthammymat.comne disapproval, the Israelites have sầu experienced 20 years of harsh domination by Canaanite King Jabin.

17. Nhưng mặc dù những người dân Do Thái này “ước mơ” rằng quê hương của mình sẽ tiến hành giải pchờ khỏi ách đô hộ của Dân Ngoại, vấn đề này chỉ nên gian sảo, cùng họ vẫn không thắng cuộc, tốt là “té xuống”.

But any “dichvuthammymat.comsion” such Jewish men had of ending Gentile domination of their homel& was false, & they would fail, or “stumble.”

18. Bánh mì từ tiểu mạch là nguồn tinh bột phổ cập nhất vào ẩm thực này trường đoản cú lâu lăm, với pasta, bánh bao cùng bánh nướng, mặc dù khoách tây đã trở thành một mối cung cấp vào bữa ăn của bạn châu Âu với sự dichvuthammymat.comral của nó kể từ thực dân châu Âu đô hộ châu Mỹ .

Wheat-flour bread has long been the most comtháng sources of starch in this cuisine, along with pasta, dumplings and pastries, although the potalớn has become a major starch plant in the diet of Europeans và their diaspora since the European colonization of the Americas.

19. Câu chuyện từ bỏ tên thường gọi của game sử dụng các yếu tố lỗi cấu không giống nhau, và dựa một phần về cuộc đời hào hùng của nữ hero Jeanne d"Arc cùng cuộc loạn lạc giải phóng nước Pháp ra khỏi ách đô hộ của quân xâm lược Anh vào Chiến tma lanh Trăm Năm vào đầu thế kỷ 15.

The title's narrative makes use of various fantasy elements, & is loosely based on the story of Joan of Arc & her struggles against the English occupation of France during the Hundred Years' War in the early 15th century.