Top 5 Đề Thi Tin Học Lớp 5 Học Kì 2 Có Đáp Án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (185.51 KB, 5 trang )


PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG TH

MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MƠN: TIN HỌC – LỚP 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câuvà sốđiểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %

TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH Tổng TL1. Soạn thảo văn bản:

Tạo bảng trong văn bản, chèn tệp hình, vẽhình đơn giản trong văn bản

Số câu 2 1 1

4Số điểm

1.0 0.5 3.0 4.5 45%

2. Lập trình Logo: Vẽ
hình thông qua các lệnh điều khiển tuần tự

Số câu 1 1

2 2

Số điểm

0.5 0.5 1.0 10%

3. Lập trình Logo: Vẽ hình thơng qua các lệnh điều khiển lặp

Số câu 1 1 1 1

4Số điểm 0.5

0.5 0.5 3.0 4.5 45%

Tổng

Số câu 4 0 3 0 1 1 0 1 10

Số điểm

2.0 - 1.5 - 0.5 3.0 - 3.0 10.0 100%
Tỷ lệ

% 20% 0% 10% 0% 5% 30% 0% 30% 100%

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành

Số câu Điểm Tỷ lệ

Lí thuyết (10") 8 4 40%


PHỊNG GD&ĐT TRƯỜNG TH

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2019 – 2020MÔN: TIN HỌC – LỚP 5

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ Và Tên: ………..

Bạn đang xem: Top 5 đề thi tin học lớp 5 học kì 2 có đáp án

Lớp 5…..

ĐiểmTrắc nghiệm:Thực hành:Tổng:

Nhận xét và chữ kí của giáo viên chấm thi

PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)


Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:Câu 1. (0.5đ) Để chèn hình ảnh vào văn bản em cần thực hiện.

A. Vào Insert -> Picture B. Vào Home -> Picture C. Vào Design -> Picture D. Vào Insert -> Table

Câu 2. (0.5đ) Bạn Nam muốn tạo một thời khóa biểu trong phần mềm Word .Vậy bạn Nam phải sử dụng nút lệnh nào dưới đây để chèn bảng tạo thời khóa biểu.

Xem thêm: Hội Trường Đại Học Quốc Gia Tp Hcm, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đhqg

A. B. C. D. Câu 3. (0.5đ) Phát biểu nào sau đây là đúng. Mục đích của việc chèn ảnh vào văn bản là:

A. Làm cho văn bản thêm sinh động và hấp dẫn.B. Làm cho người đọc hiểu hơn về nội dung văn bảnC. Làm cho văn bản có tranh ảnh.

D. Cả a và b đều đúngCâu 4 (0.5đ)

Câu lệnh Repeat 4 rt 360/4> để vẽ hình gì sau đây:A. Vẽ 4 hình tam giá C. Vẽ 4 hình chữ nhật

B. Vẽ 4 hình vng D. Vẽ 5 hình vng

Câu 5 (0.5đ) Để vẽ 3 cánh của hình chong chóng (hình bên) bạn Duy Anh có thể sử dụng câulệnh


(3)

Repeat ... rt ….> để vẽ hình này. Em hãy giúp bạn chọn đáp án đúng để điền vào dấu … ở trên?


A) 3, 3, 90, 90 B) 3, 3, 120, 90 C) 3, 3, 90, 120 D) 3, 3, 120, 120

Câu 6 (0.5đ) Để thực hiện viết một thủ tục trong phần mềm Logo câu lệnh nào sau đây đã được viết đúng?

A. edit “tamgiac1 B. Edit “123456 C. edit “hình vng D. Edit “1234a”Câu 7 (0.5đ) Một bạn học sinh viết thủ tục hìnhvuong để vẽ hình vng. Nhưng khi gõ lệnh tạo thủ tục bạn ấy chỉ được kết quả như hình dưới. Em hãy chỉ ra câu lệnh bạn đó thực hiện dẫn đến kết quả như vậy trong các câu lệnh sau.

A. edit “hinh vuôngB. edit “ hinhvuongC. edit “hinhvuong”D. edit“hinhvuong

Câu 8 (0.5đ) Bảng dưới đây trình bày hai thủ tục vẽ hình trang trí bên phải. Em hãy chọn đáp ánđúng để điền vào chỗ (...)

A)setpencolor, repeat và lucgiacB)setpensize, repeat và lucgiacC)setpenwidth, repeat và trangtriD) setpenwidth, repeat và lucgiac

PHỊNG GD&ĐT TRƯỜNG TH

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2019 – 2020MÔN: TIN HỌC – LỚP 5


to lucgiac

repeat 6 60> end

to trangtri ………. 4

setpensize <3 3>

... 6 <...rt 360/6>end


(4)

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 1 (3đ)

Em hãy tạo bảng và chèn hình ảnh theo mẫu sau (các tệp ảnh có trong thư mục hinhlop5 ở ổ đĩa D):

Hoa

Hình mặt cười

Cây cối

Câu 2 (3đ)

Hãy tạo 1 hoặc nhiều thủ tục trong Logo sử dụng câu lệnh lặp để vẽ hình sau đây:


Gợi ý: Hình sau được tạo bởi 5 hình tam giác và độ dài các cạnh là 70.

Hết

PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG TH


(5)

MÔN: TIN HỌC – LỚP 5

A. Trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp án A C D B D A A A

B. Thực HànhCâu 1. (3 điểm)

Mỗi ơ chèn hình ảnh đúng (tương đương), tạo được bảng đúng số dòng số cột (tùy chỉnh hợp lí).

Câu 2: (3 điểm)


Tài liệu liên quan


*
de thi cuoi ki 2 lop 5 7 1 3
*
Đề thi giữa kì 2 lớp 3 - Môn : Tiếng việt pptx 6 1 12
*
ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 LỚP 5 .TĨNH 4 754 4
*
DE THI GIUA KI 2 LOP 5 5 378 5
*
DE THI GIUA KI 2 LOP 5 CO DAP AN 5 561 7
*
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn toán 1 676 0
*
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học năm 2015 4 387 0
*
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt năm 2015 4 848 5
*
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng việt 6 923 3
*
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn toán năm 2015 Phần 2 4 730 5
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(74.21 KB - 5 trang) - Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học
Tải bản đầy đủ ngay
×