Cách reset pass win 7

Cách #1: Đổi password đăng nhập vào Windows lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhtràn lên Windows khi quên

Quý khách hàng vẫn lúc nào bị quên password đăng nhập vào Windows cùng cảm thấy bị bất lực chưa?