WINDOW EXPERIENCE INDEX LÀ GÌ

Kể tự phiên bản Windows Vista trnghỉ ngơi đi thì Microsoft vẫn bắt đầu cung cấp công cụ Windows Experience Index (WEI) góp chnóng điểm Hartware bên trên máy tính của công ty.

Với phương pháp này thì bạn có thể biết ăn điểm số phần cứng của chíp CPU, của RAM, Card hình ảnh và ổ cứng trên máy tính của khách hàng đạt ngưỡng từng nào điểm.


Và tất yếu Việc chnóng điểm này chỉ mang tính chất kha khá thôi nhé các bạn