Waiting là gì

Trả lời: "Wait" cùng "await" cà nhị thuộc dùng có tác dụng verb (hễ từ), riêng rẽ từ bỏ "wait" còn sử dụng có tác dụng noun, nhưng cách dùng của tất cả nhì khá khác biệt.quý khách đã xem: Wait on là gì

1. Await là động tự transitive verb (ngoại động từ), nghĩa là theo sau là 1 direct object.

Bạn đang xem: Waiting là gì

Ví dụ:

- Two men are awaiting trial for the robbery.

Hai fan bọn ông đang chờ đợi toà xử về tội trộm.

Nếu biết một chuyện chuẩn bị xẩy ra cho mình, sử dụng await như cồn từ bỏ expect.

Ví dụ:

- We knew that blizzard conditions awaited us in Boston.

Tôi biết là triệu chứng bão tuyết đang chờ đợi Cửa Hàng chúng tôi sinh hoạt Boston.

2. Wait có thể làm cho intransitive verb (nội đụng từ), theo sau không có object và theo sau vày preposition for. Hay có thể theo sau bời một hễ trường đoản cú gồm to. Nhưng wait cũng có thể làm cho một transitive verb, theo sau là một trong những direct object.

Ví dụ:

- Wait your turn.

Xin chờ mang đến lượt bản thân.

- Hurry up! Everyone is waiting.

Lẹ lên! Mọi fan vẫn ngóng bạn.

- Wait for me.

Xin ngóng tôi.

- Are you waiting khổng lồ use the phone?

Bạn tất cả hóng sử dụng thiết bị điện thoại cảm ứng không?

- She paused, waiting for hyên ổn to lớn say something.

Cô ta ngưng một chút ít, ngóng anh nói một điều gì.

Wait rất có thể theo sau bởi vì một adverb.

Ví dụ:

- Have sầu you been waiting long? Yes, I’ve been waiting for twenty minutes.

Quý Khách đợi tôi tôi không? Lâu, tôi hóng bạn 20 phút ít.

- I’m sorry to lớn have sầu kept you waiting. Tôi ăn năn sẽ phải để chúng ta mất công ngóng.

Please wait in line. Xin xếp mặt hàng chờ.

- We are waiting for the rain to stop. (wait + for + to+ verb).

Chúng tôi sẽ hóng ttránh tạnh mưa.

Phân biệt:

- The soldiers awaited orders khổng lồ advance.

Những tín đồ lính hóng lệnh tiến. (await + noun + lớn + verb)

- I’m waiting for my test results. (wait + for + noun)

Tôi sẽ chờ hiệu quả bài thi trắc nghiệm.

- I’m waiting to hear the results. (khổng lồ wait + khổng lồ + verb)

Sau wait hoàn toàn có thể theo sau là 1 trong những infinitive verb tất cả khổng lồ.

- The teacher is waiting for the students to lớn stop talking before he begins the lesson. (Sau wait for + somebody + to lớn vì chưng something).

- We’re waiting for the prices khổng lồ go down before we buy a computer.

Chúng tôi chờ cho giá máy tính xách tay hạ rồi mới mua.

Thành ngữ: Wait tables: làm cho hầu bàn.

Ví dụ:

- I spent last summer waiting tables.

Htrần vừa mới rồi tôi làm hầu bàn.

- Wait a minute!

Xin ngóng một chút!

- She can hardly wait for the football game lớn start.

Cô ta rét lòng chờ trận chiến banh bầu dục bắt đầu.

- Dating will have sầu khổng lồ wait until I get out of high school.

Phải học tập mang đến xong xuôi trung học tập rồi bắt đầu hứa hẹn ra bên ngoài nghịch cùng với các bạn trai/gái.

- What’s for dinner? Wait và see.

- What are you waiting for? Ask her out on a date!

Anh còn chờ gì nữa? Hãy ngỏ lời mời cô ấy ra bên ngoài nghịch đi chứ!

- Wait your turn.

Xem thêm: Gia Đình Trần Bắc Hà - Khối Tài Sản Kếch Xù Của Gia Đình Ông Trần Bắc Hà

Hãy chờ mang đến lượt bản thân. Trong trường vừa lòng này, wait làm transitive sầu verb theo sau là direct object turn)

- Just you wait.

Hãy ngóng rồi đang biết. (nạt, thách thức)

=> Nghe bài Just You Wait vào phyên ổn My Fair Lady bằng cách vào Google bấm chuột hàng chữ “My Fair Lady soundtrachồng – Just you Wait”.

Thành ngữ: "Waiting in the wings": ngóng cho lượt được nhập vai trò.

Ví dụ:

- Several talented young players are waiting in the wings.

hầu hết kịch sĩ trẻ và tài năng đã hóng đưọc chọn đóng góp núm vai chính,

- The tiger was lying in wait for the prey.

Con hổ nằm rình mồi.

"Waiting room": Phòng chờ.

Ví dụ:

- Your patients are in the waiting room, doctor.

Thưa bác bỏ sĩ, người mắc bệnh của chưng sĩ sẽ ngóng trong chống đợi.

"On a waiting list": Có thương hiệu vào danh sách đầy đủ ngườì đợi mang lại lượt đề được hỗ trợ hình thức tốt điều trị (như mổ).

"Waiter": Cậu Ship hàng.

"Waitress": Cô ship hàng.

3. Wait có thể sử dụng làm danh trường đoản cú.

Ví dụ: It’s a long wait.

Thật là 1 trong những lần chờ đón thọ.

Tóm lại:

- Wait & await là nhì trường đoản cú nghĩa không hoàn toàn tương tự nhau cùng giải pháp sử dụng khác biệt. Await là transitive verb, nghĩa là theo sau nó là 1 trong danh tự đứng làm cho direct object (he awaited her arrival), và hay là 1 trong danh từ trừu tượng (nlỗi await the results chờ kết quả)

- Còn wait vừa là intransitive sầu vừa là transitive sầu verb, hay theo sau vì for (và tiếp theo sau là somebody toàn thân hay something).

Ví dụ:

- We waited for a long time at the bus stop. (intransitive)

Anh ta ngóng sinh sống trạm xe buýt tương đối lâu.

- It was a long wait. (noun)

Chờ thật là thọ.

Wait hoàn toàn có thể theo sau vì adverb tốt preposition.

Ví dụ:

- Have you been waiting long (adverb)?

Bạn chờ gồm thọ không?

Wait tuyệt sử dụng cùng với preposition for. Wait for + sometoàn thân or something to bởi vì something.

Ví dụ:

- He’s waiting for me lớn make a mistake.

Anh ta ngóng tôi phạm lỗi.

"Wait your turn": (transitive verb) Wait + object: Chờ mang đến lượt.

Bởi vậy wait hoàn toàn có thể là 1 intransitive hay là một transitive verb.

- Await thường xuyên tốt sử dụng vào văn uống phong nghiêm trang (formal).

Ví dụ:

- He is in custody awaiting trial.

Anh ta đang bị giam ngóng ngày ra toà.

- Her lathử nghiệm novel was eagerly awaited.

Cuốn tiếu thuyết tiên tiến nhất của bà được phần lớn người nóng lòng mong chờ.

Khi tả một cthị trấn chuẩn bị xẩy ra đến ai, cần sử dụng await.

Ví dụ:

- A warm welcome awaits all our guests.

Các quan lại khách được chào mừng nồng nhiệt.

- He was awaiting her arrival.

Anh ta hóng cô bạn cho tới.

Xem thêm: Các Lệnh Cơ Bản Trong Sketchup Cơ Bản Hiệu Chỉnh Giao Diện Làm Việc

Cô ấy hóng kết quả kỳ thi.

Await: mong chờ, thường theo sau thường xuyên bởi vì một danh từ bỏ. Await instructions (mong chờ chỉ thị), results (chờ kết quả), a reply (chờ phúc đáp)


Chuyên mục: Blog