TOUCH BASE LÀ GÌ

touch base with (someone) Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng touch base with (someone) Tiếng Anh .

Bạn đang xem: Touch base là gì


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*

Thuật ngữ liên quan tới touch base with (someone) Tiếng Anh
Chủ đề Chủ đề

Định nghĩa - Khái niệm

touch base with (someone) Tiếng Anh là gì?

touch base with (someone) Tiếng Anh có nghĩa là để gặp gỡ hoặc liên hệ ngắn với ai đó, thường là để cập nhật cho họ hoặc được cập nhật về một vấn đề

touch base with (someone) Tiếng Anh có nghĩa là để gặp gỡ hoặc liên hệ ngắn với ai đó, thường là để cập nhật cho họ hoặc được cập nhật về một vấn đề. Thành ngữ Tiếng Anh.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

để gặp gỡ hoặc liên hệ ngắn với ai đó, thường là để cập nhật cho họ hoặc được cập nhật về một vấn đề Tiếng Anh là gì?

để gặp gỡ hoặc liên hệ ngắn với ai đó, thường là để cập nhật cho họ hoặc được cập nhật về một vấn đề Tiếng Anh có nghĩa là touch base with (someone) Tiếng Anh.

Xem thêm: Công An Ninh Thái Nguyên - Tin Tức Mới Nhất Về Thái Nguyên

Ý nghĩa - Giải thích

touch base with (someone) Tiếng Anh nghĩa là để gặp gỡ hoặc liên hệ ngắn với ai đó, thường là để cập nhật cho họ hoặc được cập nhật về một vấn đề. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng touch base with (someone) Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ touch base with (someone) Tiếng Anh là gì? (hay giải thích để gặp gỡ hoặc liên hệ ngắn với ai đó, thường là để cập nhật cho họ hoặc được cập nhật về một vấn đề. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa touch base with (someone) Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng touch base with (someone) Tiếng Anh / để gặp gỡ hoặc liên hệ ngắn với ai đó, thường là để cập nhật cho họ hoặc được cập nhật về một vấn đề. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập dichvuthammymat.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.