ON THE POINT OF LÀ GÌ

Thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn với một số cấu trúc không giống như "be about to + V"... tất cả thể được sử dụng để ngụ ý về hành động, sự việc vào tương lai.

Bạn đang xem: On the point of là gì

1. Thì hiện tạiđơn

Chúng ta dùngthì hiện tại đơn(Present simple) để nói về tương lai khi:

Diễn tả sự việc hoặc hành động theo thời khóa biểu hoặc lịch trình cố định (chuyến cất cánh, chuyến xe đi với đến,…)

Ví dụ:

My plane arrives at the airport at 13.00. (Chuyến cất cánh của tôi sẽ đến trường bay cơ hội 13.00)The train leaves in half an hour from platsize 2. (Chuyến tàu sẽ rời ga trong nửa tiếng nữa ở cửa số 2)

Diễn tả những chương trình (hội nghị, khóa học, trận thi đấu thể thao, bộ phyên bắt đầu và kết thúc)

Ví dụ:

The conference starts on Wednesday at 9.30. (Hội nghị sẽ bắt đầu vào thứ 4 thời điểm 9.30)The match ends at about 5 o’clock. (Trận đấu sẽ kết thúc vào khoảng 5 giờ)

Dùng mang lại người nếu kế hoạch của họ theo một thời khóa biểu cố định

Ví dụ:

The students have their written English exam on Monday & the oral on Tuesday. (Các học viên sẽ có bài bác thi viết tiếng Anh vào thứ 2 với bài nói vào thứ 3)Jo starts her drama course in two week’s time. (Jo sẽ bắt đầu khóa học kịch vào thời gian 2 tuần)

2. Thì hiện tại tiếp diễn

Chúng ta dùngthì hiện tại tiếp diễn(Present continuous) để nói về tương lai lúc muốn diễn tả một kế hoạch, một dự định đã được sắp xếp trước.

Ví dụ:

What are you doing tomorrow evening? (Bạn định làm gì vào tối mai?)I’m flying khổng lồ a conference in Amsterdam. (Tôi sẽ bay đến hội nghị ở Amsterdam (kế hoạch đã sắp xếp))I’m having my eyes tested on Saturday afternoon. (Tôi định kiểm tra mắt vào chiều thứ 7 (đã hẹn trước))

3. Cấu trúc Be about to + V

Chúng ta dùngbe about to lớn + Vđể diễn tả một sự việc sẽ diễn ra gần như tức thì lập tức với đã được chuẩn bị trước.

Ví dụ:

Actually, we’re about to lớn leave. (Thực ra Shop chúng tôi chuẩn bị rời đi)I need khổng lồ talk to lớn you but if you’re about khổng lồ have dinner, I can phone again later. (Tôi cần phải nói chuyện với bạn nhưng nếu bạn chuẩn bị ăn tối, tôi gồm thể gọi lại sau)

Trong văn phong từng ngày, dạng phủ định củabe about tothường có nghĩa là vì chưng not intover to – không có ý định làm gì.

Ví dụ:

We aren’t about to change the rules just because we don’t like them. (Chúng tôi không tồn tại ý định cố kỉnh đổi các quy tắc chỉ do Shop chúng tôi không thích nó)

Lưuý: Với những cụm từ chỉ thời gian, ta không cần sử dụng be about tomà sử dụngthì hiện tại đơn

Ví dụ:

Hurry up, please! The coachis about toleave! (Nhanh lên, huấnluyện viên sắpđi rồi!)Hurry up, please! The coachleavesin five sầu minutes! (Huấn luyện viên sẽ đi vào 5 phút nữa)Not:The coach is about to leave in five sầu minutes!

Ta sử dụng cấu trúc be on the point/verge/brinkof+ V-ing/Noun để chỉ những đều cơ mà ta hy vọng đợi/nghĩ xảy ra thật sớm.Be on the point oftương tựbe just about lớn, với nghĩa sắp sửa, chuẩn bị.

Ví dụ:

Iwas on the point ofleavingmy job but then I got promoted so I changed my mind.Peopleare on the vergeof starvationas the drought continues.

*

Ảnh: Docsify


Ta sử dụng cấu trúcbe due to+động từ ngulặng thể để nói về những thứ theo lịch trình sẵn bao gồm.

Ví dụ:

The visitorsare due toarrive at the factory at 10:30.

Be to+ động từ nguyên thể bao gồm rất nhiều nghĩa. Cụm từ này mang tính chất trang trọng, lịch sự.


Sự bắt buộc: Be to lớn chỉđiều nhưng mà ai đó phải tuân theo trách nhiệm, nghĩa vụ. Nó cũngđược dùngđể chỉ các quyếtđịnh chính thức.

Ví dụ:


If Iam not totell anyone, then that’s simply not fair.<đưa ra quyết định vào cuộc họp>So, Georgeis tocontact the Stockholm office, and Patriciais tospeak khổng lồ the Elsiteo representative sầu. Agreed?

Yêu cầu với chỉ dẫn: Ta dùng be lớn khi yêu cầu/ra lệnh tuyệt chỉ dẫn ai đó việc gì.

Xem thêm: Cdm Là Gì ? Cách Sử Dụng Máy Nạp Tiền Cdm Chi Tiết

Ví dụ:


Tiêu đề: Be khổng lồ xuất hiện phổ biến vào tiêu đề bài bác báo, đề cập tới sự kiện đã được quyết định, ấn định. Không phải dịp làm sao ta cũng cần sử dụng động từ.Prime Ministertoannounce emergency plan on climate change.(tiêuđề bài bác báo–không có động từ) (Câu đầy đủ:The Prime Ministeris toannounce an emergency plan on climate change.)

7. Một sốđộng từ tất cả thể được dùngđể diễn tảý tương lai.

Đó là: would like, plan, want, mean, hope, expect

Ví dụ:

What are you going khổng lồ vị next year? I"d like khổng lồ goto lớn university.Weplan to lớn gokhổng lồ France for our holidays.Georgewants to lớn buya new car.

8.Động từ khuyết thiếu

Ta dùng động từ khuyết thiếu may,might,couldLúc ko chắc chắn về tương lai.

Ví dụ:

Imight stayat home page tonightor Imight golớn the cinema.Wecould seeMary at the meeting. She sometimes goes.

9.Động từ khuyết thiếu Should

Ta dùngshouldnếu nghĩ bao gồm khả năng cao việc gì đó xảy ra vào tương lai.

Ví dụ:

Weshould behome page in time for tea.The gameshould beover by eight o"cloông xã.

10. Tương lai trong mệnh đề thờigian với mệnh đề if

Trong mệnh đề thời gian với các từ nhưwhen, after, until, ta thườngdùngthì hiện tại để diễn tả ý tương lai.

Ví dụ:

I"ll come homewhen I finishwork.You must wait hereuntil your father comes.They are comingafter they have haddinner.

Trong những mệnh đề với If, ta thường dùng thì hiện tại để diễn tả ý tương lai.

Ví dụ:

We won"t be able to lớn go outif it is raining.If Barcelona losetomorrow, they will be champions.

Lưuý: Ta ko thườngdùngwill vào mệnhđề thời gian với mệnhđềIf. Nhưngwill gồm thểđược dùng nếu hàmý muốn tốt sẵn lòng làm cái gi.

Ví dụ: