Maẫu biên bản họp

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

*
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc********

Địa danh, ngày ….. mon …. năm …….

Bạn đang xem: Maẫu biên bản họp

Hôm nay, vào hồi….., trên trụ sở chính đơn vị. Hội đồng member Công ty ………… (GCN ĐK marketing số: …………. vày phòng ĐK kinh doanh – Slàm việc Kế hoạch cùng Đầu tứ ………. cung cấp ngày:…………) thực hiện phiên họp nhằm luận bàn và thông qua câu hỏi đổi khác nội dung đăng ký sale của doanh nghiệp.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các member bao gồm mặt:

STT Họ và tên Sô vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)1 2 Tổng: 2. Các thành viên vắng tanh mặt:

-……………………..

-………………………

3. Thành viên mời:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Chủ tọa cùng thỏng ký:

Chủ tọa:……………………………………………………………………………………………………….

Thư ký:………………………………………………………………………………………………………..

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng member cửa hàng tiến hành phiên họp nhằm mục tiêu đàm đạo với trải qua phương án …………………………

Sau Lúc quản trị Hội đồng member phát âm tuyên ổn bố khai mạc cuộc họp, lắng tai những câu chữ cần đàm đạo, những thành viên vẫn thực hiện đàm luận, mang lại chủ kiến với thực hiện biểu quyết.

2. Các vụ việc được bàn luận cùng biểu quyết trên cuộc họp

Các ngôn từ đề nghị bàn bạc với trải qua tất cả có:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

3. Ý kiến tuyên bố của từng member dự họp:

Sau lúc lắng tai những ngôn từ cần hội đàm, các member chủ thể tiến hành bàn thảo để thông qua những câu chữ gồm tương quan. Các thành viên đang thống nhất việc biểu quyết và không tồn tại thành viên nào có chủ ý không giống.

4. Sửa đổi điều lệ đơn vị theo như đúng chế độ của pháp luật:

Điều ……, Điều ……;.

5. Thời điểm thực hiện:

Cuộc họp hoàn thành ………..cùng trong ngày. Biên bản này đã có được các thành viên thông qua cùng được lập thành ….. bạn dạng có mức giá trị pháp luật tương đồng.

Chữ ký các thành viên:Thành viên mới:

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

*

Mẫu biên phiên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Số: …./BB-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vày – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN(V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: …………………………. – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

2. Thư ký cuộc họp: ……………………………. – Thành viên sáng sủa lập;

3. Thành viên khác……………………………….. – Thành viên sáng sủa lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bước đầu vào lúc 9h30’. Chương thơm trình họp vẫn thông qua các quyết nghị sau:

1. Các thành viên tốt nhất trí góp vốn vào cửa hàng với tổng khoản vốn nlỗi đang ĐK là …………. đồng (…………. đồng Việt Nam), với tổ chức cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm phần ……….% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

2. Các member sáng lập tốt nhất trí triển khai góp vốn làm cho … lần cùng với số vốn góp từng dịp là:

a/ Đợt 1: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo quy trình tiến độ sau:

Ngày …../…../….. (theo cam đoan góp vốn Lúc thành lập và hoạt động công ty), những member sáng lập góp đợt 1;

Ngày …../…../….. , các member tạo nên góp dịp 2;

Ngày …../…../….. , những member tạo nên góp dịp 3;

Ngày …../…../….. , những thành viên gây dựng góp lần 4.

Sau lúc luận bàn, luận bàn và đọc lại một lượt Biên phiên bản này, các thành viên tham gia Hội nghị phần đông tốt nhất trí với câu chữ với chứng thực tính đúng mực, chân thực của Biên phiên bản.

Xem thêm: Dimsum Là Gì? 10 Món Dimsum Phổ Biến Gợi Ý Một Vài Cách Làm Dimsum Đơn Giản Tại Nhà

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ đông/thành viên

Chữ ký

Nguyễn Văn uống A

Nguyễn Vnạp năng lượng B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn uống D

Mẫu biên bạn dạng họp thai giám đốc hoặc tổng giám đốc

CÔNG TY………..—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vị – Hạnh Phúc————————

Số: ……/…….- BB

BIÊN BẢN HỌPhường ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY ……………… (V/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản lí trị)

Hôm ni, ngày……tháng…..năm 20…., vào hồi …… tiếng tại trụ ssinh hoạt Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần…………

Hội đồng cổ đông/Hội đồng member Công ty gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung: Sau Khi thoả thuận, các cổ đông Shop chúng tôi ……………. với mọi người trong nhà văn bản cùng độc nhất vô nhị trí:

1. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………… Sinc ngày: …………………………….

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minch quần chúng số: ………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: Công an …………………………………………

Nơi ĐK hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ sống hiện tại tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm Giám đốc cửa hàng ……………………………………………………………………..………..

2. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………………

Dân tộc: Kinc Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minc quần chúng. # số: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: Công an………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú: ………………………………………………………………………

Chỗ sinh sống hiện tại tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ……………………………………………………………………..

* Mọi quyền lợi cùng nghĩa vụ của Ông ………………………. và Ông ……………………..……. được giải quyết trên đại lý Luật doanh nghiệp lớn với Điều lệ Cửa Hàng chúng tôi.

Kết luận:

Biên phiên bản đã có hiểu lại cho những member tmê say gia buổi họp nghe, độc nhất vô nhị trí và không có chủ kiến như thế nào khác.

Chữ cam kết của các cổ đông

Mẫu biên bạn dạng họp bỏ ra cỗ đề xuất thu nhận Đảng viên

*

Mẫu biên phiên bản họp bỏ ra cỗ ý kiến đề nghị thu nhận Đảng viên

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHKINH TẾ QUỐC DÂNCHI BỘ: ………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thành Phố Hà Nội, ngày…. tháng….. .năm 20….

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠPhường ĐẢNG VIÊNCnạp năng lượng cứ đọng Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ;

Ngày……… tháng…….. năm…….., đưa ra cỗ sẽ họp nhằm xét, ý kiến đề nghị thu nạp quần nó vào Đảng.

Tổng số đảng viên của bỏ ra bộ là ………. đảng viên, trong các số ấy thiết yếu thức……… bằng hữu, dự bị ……… bạn bè.

Có mặt:……………………..đ/c, đ/v thiết yếu thức…………đ/c, dự bị ……………..đ/c

Vắng mặt…….đảng viên, trong những số ấy chính thức….. đồng minh, dự bị…… bè bạn.

Chủ trì hội nghị: đồng chí………………………………………………., chức vụ………………………………

Tlỗi ký hội nghị: đồng chí……………………………………………….

Sau khi nghe báo cáo và bàn luận, chi bộ có những chủ ý đóng góp nlỗi sau (ghi rõ ý kiến của từng người):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với phương tiện của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện tiếp thu đảng viên, số đảng viên chấp nhận tán thành thu nhận quần chúng……………………………………vào Đảng…….. bạn hữu (đạt …..%) đối với tổng thể đảng viên xác nhận. Số đảng viên phê chuẩn ko tán thành…… bạn hữu (….. %) với lý do………………………………………

Chủ trì Thư ký

—————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Riverside Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nlép, Quận 1