Hình họa vẽ kỹ thuật cơ bản

Xây dựng modul đào tạo và giảng dạy chuẩn môn hình họa vẽ chuyên môn cho hệ cao đẳng ở ngôi trường cao đẳng công nghiệp hưng im

Bạn đang xem: Hình họa vẽ kỹ thuật cơ bản

Xây dựng modul đào tạo và giảng dạy chuẩn chỉnh môn hình họa vẽ nghệ thuật đến hệ cao đẳng sinh hoạt ngôi trường cao đẳng công nghiệp hưng yên ổn 397 0

Xem thêm: Bạc Ý 925 Là Gì ? Giá Bạc 925 Hôm Nay Bao Nhiêu Tiền 1 Chỉ? Giá Bao Nhiêu 2020

Đáp án đề thi cuối học tập kỳ I năm học tập 2018-2019 môn Hình họa - Vẽ chuyên môn - ĐH Sư phạm Kỹ thuật 1 79 0
tin nhắn.com Tài liệu xem thêm chính: <1> Hình học họa hình Tác trả Nguyễn Sĩ ðình…NXB QðND <2> các bài tập luyện to Hình học họa hình Tác đưa Dương Vnạp năng lượng Khoa …HVKTQS <3> Vẽ Kỹ thuật Cơ khí,tập Tác trả Trần hữu Quế <4> Những bài tập Vẽ kỹ thuật khí, tập Tác đưa Trần hữu Quế Phương pháp học tập tập: ðọc trước tư liệu theo dẫn Cố gắng nghe giảng lớp, công ty ôn tập làm cho tập theo học tập Thi ngừng học phần: Thi viết Phòng ðào sinh sản thông báo ngày thi ðánh giá: ðiểm cần mẫn = 0,1 ðiểm liên tục = 0,2 ðiểm thi = 0,7 ðiểm học tập phần theo vừa phải trọng số ðiều khiếu nại dự thi: Nghỉ học tập không 20% Nộp ñúng hạn Bài tập to TS Dương Văn Khoa Tóm tắt Bài 1 1.1 Các phép chiếu • H1-1a Tóm tắt Bài H1-1b H1-1c HCXT ñoạn trực tiếp song song nói thông thường giảm nhau: AB//MN A’B’ x M’N’ D * Nếu ñọan thẳng song song tuy nhiên tuy vậy với mặt phẳng hình chiếu, HCXT bọn chúng tuy nhiên tuy nhiên với Xem H1-1a AM // CD // BN HCXT ko bảo toàn tỷ số ñiểm ABC thẳng hàng: AB:BC ≠ A’B’:B’C’ (Nhưng lại bảo toàn tý số kép ñiểm trực tiếp hàng: Giả sử tất cả ñiểm trực tiếp mặt hàng E, F, K, H tỷ số: TS Dương Văn uống Khoa P - khía cạnh phẳng hình chiếu S -Tâm chiếu, SA – Tia chiếu A’ hình chiếu xuim trọng tâm A Tính chất: HCXT ñiểm ñiểm: A A’ (Nếu SA // P. A’ ñiểm vô vàn cam kết hiệu A∞ Xem H1-2 HCXT ñường thẳng ñường thẳng: AB A’B’ * Nếu SA SB//P P. A’B’ ñường thẳng vô tận * Nếu AB ñi qua trung tâm chiếu S A’B’ suy trở thành ñiểm A’ ≡ B’ (Tự vẽ hình minc họa !) H1-2 Tóm tắt Bài TS Dương Văn Khoa ðịnh nghĩa • Phnghiền chiếu tuy vậy tuy nhiên trường phù hợp riêng biệt phép chiếu xuyên trung tâm trung khu chiếu S ñiểm rất nhiều (SA//SB//SC…// h call hướng chiếu) • Góc h P : (h,P P) = φ Hotline góc chiếu • Phường. khía cạnh phẳng hình chiếu • A’ hình chiếu tuy vậy tuy vậy A Tính chất: HCSS ñiểm ñiểm (Nếu SA // P A’ ñiểm vô tận ký kết hiệu A∞ H1-3 HCSS ñường trực tiếp ñường thẳng: AB A’B’ Nếu ñường trực tiếp tuy vậy song với hướng chiếu HCSS suy biến thành ñiểm H1-2 (KF:KE):(HF:HE) = (K’F’:K’E’):(H’F’:H’E’) Tóm tắt Bài 1.1.2 Phxay chiếu song tuy vậy Tính chất: TS Dương Văn Khoa H1-1d TS Dương Văn Khoa 1.1.1 Phnghiền chiếu xulặng chổ chính giữa Tóm tắt Bài 1.1.1 Phxay chiếu xuyên ổn tâm Hình học tập họa hình nhánh hình học, ñược sản xuất snghỉ ngơi phnghiền chiếu Hình chiếu pân hận cảnh, H1-1a H1-1b hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục ño, xem H1-1c H1-1d, hình chiếu có số…) Vẽ chuyên môn ngôn ngữ kỹ sư, ñược thi công sngơi nghỉ hình học họa hinh quy ước quốc tế đất nước • Nội dung chính: ** ðọc trước: Trang 16 trang 27 29 tài liệu <1> 1.1 Các phép chiếu 1.1.1 Phxay chiếu xulặng tâm 1.1.2 Phép chiếu tuy vậy tuy nhiên 1.1.3 Phép chiếu vuông góc 1.2 ðiều kiện bảo toàn góc vuông qua phép chiếu vuông góc 1.3 Biểu diễn ñiểm 1.3.1 Các ñịnh nghĩa 1.3.2 Tính chất ñồ thức 1.4 Cách vẽ hình chiếu đồ vật tía 1.5 Những bài tập công ty Tóm tắt Bài TS Dương Vnạp năng lượng Khoa 1.1.2 Phnghiền chiếu tuy vậy song 1.1.3 Phxay chiếu vuông góc Nếu ñoạn thẳng tuy nhiên song cùng với phương diện phẳng hình chiếu HCSS tất cả ñộ nhiều năm nó: AB // P A’B’ = AB HCSS hình phẳng hình phẳng, hình phẳng tuy nhiên tuy vậy với hướng chiếu h, thi HCSS suy biến thành ñoạn thẳng Nếu hình phẳng tuy nhiên song cùng với P HCSS nó HCSS bảo toàn tỷ số dơn ñiểm ABC trực tiếp hàng: AB:BC = A’B’:B’C’ HCSS bảo toàn tính song tuy nhiên tỷ số ñoạn thẳng tuy nhiên song: AB//MN A’B’ // M’N’ AB:MN = A’B’:M’N’ HCSS ñường tròn, nói phổ biến, elíp: Tâm O chiếu thành O’, Cặp ñường kính AB ┴ CD ñường tròn chiếu thành cặp ñường kính kết hợp A’B’ B’C’ elip Tóm tắt Bài ðịnh nghĩa Phxay chiếu vuông góc trường đúng theo riêng biệt phnghiền chiếu tuy nhiên song hướng chiếu h ┴ P tức góc chiếu φ=900 Góc h Phường : (h,Phường. P. ) = φ điện thoại tư vấn góc chiếu P - mặt phẳng hình chiếu • • • • A’ hình chiếu vuông góc A Tính chất: HCVG ñiểm ñiểm HCVG ñường thẳng ñường thẳng: AB A’B’ TS Dương Văn uống Khoa TS Dương Vnạp năng lượng Khoa Tóm tắt Bài 1.1.3 Phxay chiếu vuông góc 1.2 ðiều khiếu nại bảo toàn góc vuông qua phnghiền chiếu vuông góc Tính chất: Nếu ñường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng hình chiếu HCVG suy trở thành ñiểm: EF ┴ P E’ ≡ F’ - Nếu phương diện phẳng cơ mà vuông góc với phương diện phẳng hình chiếu HCVG suy trở thành ñường trực tiếp HCVG bảo toàn tỷ số ñơn ñiểm ABC thẳng hàng: AB:BC = A’B’:B’C’ HCVG bảo toàn tính tuy vậy song tỷ số ñộ dài ñoạn thẳng tuy vậy tuy vậy AB//MN A’B’ // M’N AB:MN = A’B’:M’N’ HCVG góc vuông nói phổ biến góc vuông HCVG góc vuông góc vuông có cạnh góc vuông tuy nhiên tuy vậy với khía cạnh phẳng hình chiếu: ð nh lý thu n: A Nếu C B a┴b Thì a b // P.. ð nh lý ñ o: Nếu a’ ┴ b’ a b // Phường. Hoặc Tóm tắt Bài TS Dương Văn Khoa Tóm tắt Bài 1.3 Biểu diễn ñiểm 1.3.1 Các ñịnh nghĩa 1.3.1 Các ñịnh nghĩa • • • • • • Trong không gian mang đến hệ thống phương diện phẳng hình chiếu P1 ┴ P2 ┴ P3 ñiểm A H1-6 P1 - Mặt phẳng hình chiếu ñứng P2 - Mặt phẳng hình chiếu P3 - Mặt phẳng hình chiếu cạnh Giao phương diện phẳng x,y,z call trục tọa ñộ Chiếu vuông góc ñiểm A xuống phương diện phẳng thu ñược A1, A2, A3 hình chiếu ñứng, h/c bởi, h/c cạnh ñiểm A Ax, Ay, Az hình chiếu A lên trục tọa ñộ x,y,z Tóm tắt Bài TS Dương Văn uống Khoa • • • • 11 Thì a ┴ b a’ ┴ b’ ThÌ a┴b 1.3 Biểu diễn ñiểm • a’┴ b’ a b // P.. TS Dương Văn Khoa Ba mặt phẳng hình chiếu phân tách không gian nhân tố, phần Call góc phần tám, H1-6 Mặt phẳng ñi qua trục X, phân tách ñôi góc Hotline phương diện phẳng phân giác Mặt phẳng ñi qua trục X, phân tách ñôi góc Gọi mặt phẳng phân giác Các ñiểm ở mặt phẳng phân giác có tung ñộ cao ñộ nghĩa |Y| = |Z| Tóm tắt Bài 10 TS Dương Vnạp năng lượng Khoa 12 ♥♥♥ Lưu ý quan trọng !! 1.3 Biểu diễn ñiểm 1.3.1 Các ñịnh nghĩa • • • • Trong không gian 3 chiều cho ñiểm A hệ thống tọa ñộ ðề Các: ðể thu ñược mô hình phẳng mô hình không gian này, ta cầm ñịnh phương diện phẳng P1 cù khía cạnh phẳng P2 P3 theo chiều mũi thương hiệu ñến trùng với phương diện phẳng P1 ,vẫn ñược quy mô phẳng H1-7 H1-7 điện thoại tư vấn ñồ thức ñiểm A hệ thống phương diện phẳng hình chiếu Từ ñồ thức H1-7, làm việc ngược trở lại, ta gồm quy mô không gian H1-6 ðiều điện thoại tư vấn tính chất làm phản đưa ñồ thức • • TS Dương Văn Khoa Tóm tắt Bài 13 ♥♥♥ Lưu ý đặc trưng !! Trong thực tế ñối cùng với toán ñơn giản, thường xuyên yêu cầu cần sử dụng ñến khối hệ thống mặt phẳng hình chiếu P1 P2 , nghĩa mô hình H1-6 loại bỏ khía cạnh phẳng P3 , ñó thu ñược ñồ thức hệ thống P1 P2 Trong khối hệ thống không tọa ñộ X, tọa ñộ Y, Z Khi buộc phải ñưa thêm P3 vào mang lại P3 ┴ x Tóm tắt Bài TS Dương Văn Khoa 14 1.3 Biểu diễn ñiểm 1.3.2 Tính chất ñồ thức Trên ñồ thức trục X nằm ngang ðường thẳng vuông góc cùng với trục X (lấy một ví dụ A1A2 ) Điện thoại tư vấn ñường dóng thẳng ñứng ðường thẳng song song với trục X (ví dụ như A1A3 ) Call ñường dóng nằm hướng ngang Bỏ P3 H1-8 Bỏ P3 Tóm tắt Bài H1-9 TS Dương Văn uống Khoa 15 1.3 Biểu diễn ñiểm TS Dương Văn Khoa 16 1.4 Cách vẽ hình chiếu máy bố 1.3.2 Tính hóa học ñồ thức Hình chiếu ñứng hình chiếu ñiểm nằm ñường dóng trực tiếp ñứng A1A2 ┴ x Hình chiếu ñứng hình chiếu cạnh ñiểm nằm ñường dóng nằm theo chiều ngang A1A3 ┴ x Hình chiếu ñứng ñiểm ñược xác ñịnh tọa ñộ X Z A1(XA, ZA) Hình chiếu ñiểm xác ñịnh tọa ñộ X Y A2(XA, YA) Hình chiếu cạnh ñiểm xác ñịnh tọa ñộ Y Z A2(YA, ZA) Từ tính chất 3-7 suy ra: Nếu biết hình chiếu, vẽ ñược hình chiếu sản phẩm Tóm tắt Bài Tóm tắt Bài TS Dương Văn uống Khoa Bài toán: Cho hình chiếu (H/c cạnh, ñứng, bằng), vẽ nốt hình chiếu lại Cách giải: ðể vẽ ñược hình chiếu vật dụng nên biết tọa ñộ xác ñịnh ñồ thức Vì A1(XA,ZA); A2(XA,YA); A3(YA,ZA) Do ñó cho hình chiếu trọn vẹn biết ñược tọa ñộ X,Y,Z ñiểm lấy ví dụ như đến A1, A2 (Xem H1-7) kiếm tìm A3 ? A1A3 //x - Tìm ZA - Tìm YA Vẽ ñường thẳng ñi qua O tạo thành với trục X góc 450 Từ A2 vẽ ñường thẳng // với trục X … Nhìn H1-7 rõ 17 Tóm tắt Bài TS Dương Văn uống Khoa 18 1.5 bài tập đơn vị A- Ôn lại giảng B- Cho ñồ thức H1-10 (trong hệ thống khía cạnh phẳng hình chiếu) ñiểm C, D, E, F, K, M, N, T 1- Chỉ rõ tọa ñộ Z, Y ñiểm 2- Từng ñiểm nằm trong góc phần tư không khí, nằm trong phương diện phẳng 3- Thêm mặt phẳng hình chiếu cạnh giải pháp vẽ thêm trục z vào ñồ thức H1-10 (Chỉ cần vẽ trục z ┴ x ) tra cứu hình chiếu thứ ñiểm H1-10 Tóm tắt Bài TS Dương Văn Khoa 19 ... dóng nằm hướng ngang B P3 H1-8 B P3 Tóm tắt B i H1-9 TS Dương Văn uống Khoa 15 1. 3 Biểu diễn ñiểm TS Dương Văn uống Khoa 16 1. 4 Cách vẽ hình chiếu thiết bị tía 1. 3.2 Tính chất ñồ thức Hình chiếu ñứng hình chiếu ñiểm... phẳng hình chiếu: ð nh lý thu n: A Nếu C B a b Thì a b // P.. ð nh lý ñ o: Nếu a’ ┴ b a b // Phường Hoặc Tóm tắt B i TS Dương Văn uống Khoa Tóm tắt B i 1. 3 Biểu diễn ñiểm 1. 3 .1 Các ñịnh nghĩa 1. 3 .1 Các... ra: Nếu biết hình chiếu, vẽ ñược hình chiếu trang bị Tóm tắt B i Tóm tắt B i TS Dương Văn Khoa B i toán: Cho hình chiếu (H/c cạnh, ñứng, b ng), vẽ nốt hình chiếu lại Cách giải: ðể vẽ ñược hình chiếu