Giáo Án Tiếng Anh 12

... S has a notebook và book (student book và work book) Books * Text - book English 12 * Work - book English 12 At home: * Prepare for the new lessons: content, structures, words & phrases, ... the table - T checks answers in pairs & then as a class Feedback: Name Larry Stewart Le Tkhô giòn Thuy 12 minutes 10 minutes Born 1948 1988 Died 2007 2007 Nationality American Vietnamese Health ... Date of preparation: September 10th Distributive sầu period: 12 Unit Lesson Date of signing: September 12th Date of signing: urbanisation Reading A Aims and Objectives: - To teach...

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh 12


*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - Do exercise A1, (p .10 ), B2, (Phường. .11 ) workbook UNIT MY HOME Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the kết thúc of the lesson, ss will be ... Talkative sầu, friendly, creative sầu * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/20 /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – 20 /12 (cung Nhân Mã - cung máy Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - Do exercise A1, (p. 16 ) , B1, (Phường .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS Tiết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the over of the lesson, ss will be...
*

... play like listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss to lớn give the rule & use of the present simple and the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss to lớn present khổng lồ the class about their writing - Tell Ss khổng lồ pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss to lớn look at the picture và...
*

... Chun b v kin thc ó hc D Thời gian: 45 phút E Tiến trình: I bất biến lớp: II Trả bài: III Chữa bài: ( Công ba đáp án đúng) B B D D A 10 B 15 B 16 C 17 C 22 D 23 A 24 B 29 D 30 A D 11 A 18 C 25 C B ... October, 20th năm trước Date of testing: Tiết trị bình chọn Test 1-45 A Mục đích: - Công tía đáp án, thang điểm mang lại học sinh - Giúp học sinh nhận ra sửa lỗi sai C S chun b ca giỏo viờn v hc sinh: ... mainly communicative sầu D Procedures: Time/Stages Homework minutes New lesson minutes minutes 10 minutes 10 minutes * Checking Activities - Collect some homework books khổng lồ mark writing - Give marks...
*

... play like listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss khổng lồ give the rule & use of the present simple & the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss to lớn present lớn the class about their writing - Tell Ss to lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss khổng lồ look at the picture &...
*

... corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A maradong dỏng is 42. 195 kilometers long ( 26 miles & 385yards) They were held in Olympia Boxing ... next lesson: Unit 8: Communication - Do exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports and games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ 2014 I Aims By the end of this lesson students will be ... lesson: Unit 8: Closer look - Do exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (Phường.10, 11) workbook 20 Unit Sports and games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the kết thúc of the lesson, ss will be able...
... Lesson 7: - Work in pairs to lớn write the health problem và Looking baông chồng the response - Remember - Listen và take note the assignments Period 15 Unit 2: HEALTH Lesson 7: Looking ... You: Why? Mai: Because we have to sit still và make ? Report your partner"s answers to lớn the class 7" 3" 2" III Further practice Game (extension activity) - Divide the Ss inlớn two big groups - Teacher ... that sth/doing sth is + adj V Homework - Learn by heart vocabulary and structures - Ex C1, C2 P6 -7 (Workbook) - Prepare next lesson Unit Lesson Skills things by hands You; Will you take up making...

Xem thêm: Tổng Hợp Giáo Án Địa Lí 8 Theo Công Văn 5512, Giáo Án Địa Lí 8 Cả Năm Phương Pháp Mới Ptnl


... passages Help Ss to underst& the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative sầu Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: Body parts và appearance, personality 36 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... Giáo án Tiếng Anh 16 Giáo án Tiếng Anh 17 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking ... (Communication) Experiments: Giáo án Tiếng Anh 46 Giáo án Tiếng Anh 47 Week: 07 Period: trăng tròn Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án Tiếng Anh Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period:...
... questions to lớn guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa and a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen và repeat the words Then put the words ... hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple và the present continuous Ex 6: - Asks Ss to ex6 - Calls one Ss to lớn the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working và serious ...
... Giáo nTiếngAnh7 GIÁO ÁN TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP.. TRỌN BỘ (BẢN ĐẸP) - Play the recording - Let Sslisten andrepeat the words/ phrases ... Giáo nTiếngAnh7 15 Giáo nTiếngAnh7 16 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking Baông chồng ... Giáo nTiếngAnh7 12 Giáo nTiếngAnh7 13 Week: 03 Period: 08 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching:...
... Communication - Learn by heart all the new words - Do Ex B4, B6 (WB) - Find some nice sentences about friendship UNIT 12 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I (FULL) MY NEW SCHOOL Ngày dạy:27 /8/năm trước ... the questions in (P11) (Extra - board) Ss: Ask classmates those 6- 8 questions then report the survey 14 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I (FULL) ? How many "yes" answers should a good friover ... -Let Ss read the three passages Ex1 to kiểm tra their ideas -Ss the task indidually in 16 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I (FULL) minutes -lưu ý some information -Ask Ss to read the passages again,...
... Vĩnh Phúc - Trang CHƯƠNG TRÌNH & SGK TIẾNG ANH - HỆ ĐỔI MỚI - GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI 12 - HKI Date of preparation: ……… /……./ 2017 Date of Teaching: ……… /……./ 2017 TIẾT 03: UNIT LIFE STORIES LESSON ... Phúc - Trang 10 CHƯƠNG TRÌNH và SGK TIẾNG ANH - HỆ ĐỔI MỚI - GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI 12 - HKI Date of preparation: ……… /……./ 2017 Date of Teaching: ……… /……./ 2017 TIẾT 07: UNIT LIFE STORIES LESSON ... Phúc - Trang đôi mươi CHƯƠNG TRÌNH và SGK TIẾNG ANH - HỆ ĐỔI MỚI - GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI 12 - HKI Date of preparation: ……… /……./ 2017 Date of Teaching: ……… /……./ 2017 TIẾT 13: UNIT URBANISATION LESSON...
... A D C D B B A D D B B B C B C D C C D A A D B D B A A C C D B D D B Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án mã đề 461 4 72 495 486 B B D A B B A C C B D A A C D D A C B C D D A C B A D A B B B ... thạch, Vĩnh Phúc - Trang 28 CHƯƠNG TRÌNH và SGK TIẾNG ANH - HỆ ĐỔI MỚI - GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI 12 - HKII Date of preparation: … /……./ 20 18 Date of Teaching: … /……./ 20 18 TIẾT 77: UNIT THE WORLD ... thạch, Vĩnh Phúc - Trang 32 CHƯƠNG TRÌNH & SGK TIẾNG ANH - HỆ ĐỔI MỚI - GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI 12 - HKII Date of preparation: ……./… /20 18 Date of teaching: ……./……. /20 18 PERIOD 80: REVIEW (UNIT...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng cầm tắt vnạp năng lượng bản trong thâm tâm chị em chiến tranh cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết Điểm lưu ý chung với sứ mệnh của ngành ruột vùng ttiết minch về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn uống từ sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 cthị xã cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ nên giuộc biên soạn bài xích cô bé buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve bé trau bài xích ca nthêm đi bên trên kho bãi cat sự phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại VN lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê lại gồm giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại dột van lop 8