Có trách nhiệm trong công việc tiếng anh là gì

Giao tiếp tiếng Anh vào công việc hằng ngày là rất cần thiết. Dưới trên đây là 15 cụm từ cũng như các câu ví dụ để chúng ta có thể áp dụng tức thì.quý khách đang xem: Có trách nát nhiệm trong quá trình giờ anh là gì


*

How vì chưng you work? (Bạn làm việc nhỏng thế nào?).

Bạn đang xem: Có trách nhiệm trong công việc tiếng anh là gì

Take on: Thuê ai đó.

Vd: We’re taking on 10 people at the marketing office. (Chúng tôi sẽ mướn 10 người vào vnạp năng lượng phòng tiếp thị.).

Give someone the sack: Sa thải ai đó.

Vd: He was given the sack for stealing. (Anh ấy đã bị sa thải.).

Get your feet under the table: Làm quen với công việc.

Vd: It only took her three days lớn get her feet under the table, then she started to lớn make changes. (Cô ta chỉ mất 3 ngày để làm quen với công việc, rồi sau đó cô ta đã xuất phát tạo phải sự vậy đổi.).

Burn the candle at both ends: Làm việc ngày đêm.

Vd: She’s been burning the candle at both ends khổng lồ finish plan for this week. (Cô ấy làm việc ngày đêm để hoàn thành kế hoạch trong tuần này.).

Work all the hours that God sends: Làm việc càng nhiều càng tuyệt.

Vd: He works all the hours that God sends lớn tư vấn his family. (Anh ấy cố gắng làm việc càng nhiều càng giỏi để anh ấy có thể giúp đỡ gia đình của mình.).

Pull your weight: Làm tròn phần việc của mình.

Vd: She’s a good team worker và always pulls her weight. (Cô ấy là một người làm hay công việc trong đội và luôn làm tròn phần việc của mình.).

 

Pull your socks up: Nỗ lực nhiều rộng.

Vd: You’ll have sầu to lớn pull your socks up và work harder if you want to lớn impress our trùm. (Bạn sẽ phải nỗ lực nhiều rộng và làm việc chăm chỉ rộng nếu khách hàng muốn gây đáng chú ý với sếp của chúng ta.).

Vd: At last that’s over, now I can put my feet up for a while. (Cuối cùng thì cũng qua, giờ tôi có thể tlỗi giãn một lúc rồi.).

Xem thêm: Your Home In Paradise: The Best Hostels In Vietnam, Great Party And Stay

 

Butter s.o(someone) up: Tỏ ra xuất xắc với ai đó vì quý khách muốn điều gì đó ở họ.

Vd: If you want a pay rise, you should butter up your trùm. (Nếu cô muốn tăng lương, cô cần phải biết nịnh sếp của mình.).

 

Take the rap for s.th(something): Chịu trách nhiệm mang đến cái gì.

Vd: You made a mistake, but I had to take the rap for it. (Anh đã phạm sai lầm, cơ mà tôi lại phải gánh trách nhiệm mang lại không đúng lầm đó.).

 

call in a favour: Yêu mong một sự đáp lễ.

Vd: I need a long holiday, I’m going lớn call in a few favors và ask the others to lớn cover for me. (Tôi cần một kỳ nghỉ dài, tôi sẽ yêu cầu một vài đặc ân và đề nghị những người khác phụ trách công việc nỗ lực tôi.).

 

Put your cards on the table: Lật bài ngửa (nói thẳng ra).

Vd: You have sầu to put your cards on the table & tell her that you want a pay rise. (Cô phải nói ra điều mình muốn và nói với bà ta rằng cô muốn tăng lương.).

 

Beat around the bush: Nói vòng vo.

Vd: Tell me! Don’t beat around the bush! (Nói ta nghe đi! Đừng nói vòng vo nữa!).

 

Sit on the fence: Không thể chuyển quyết định gì.

Vd: When there are arguments, I just sit on the fence & say nothing. (khi có ttinh ma luận, tôi chỉ ngồi đó và không nói gì.).

 

Pass the buck: Đẩy trách nhiệm lịch sự cho ai.

Vd: The team leader doesn’t pass the buck. In fact, he often says “the buchồng stops here!”. (Trưởng nhóm ko đẩy trách nhiệm sang mang đến ai. Trong thiết thực, anh ấy thường nói: “Anh ấy sẽ tất cả chịu trách nhiệm!”).

 

Show s.o(someone) the ropes: Chỉ đến ai cách làm việc.

Vd: My predecessor showed me the ropes, so I felt quite confident. (Người tiềm nhiệm của tôi đã chỉ tôi cách làm việc, vì vậy tôi cảm thấy khá tự tin.).