Cement là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Cement là gì


Bạn đang xem: Cement là gì

*

*

*

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Kem Chuối Ngon Tại Nhà Với Nguyên Liệu Đơn Giản, Dễ Tìm

*

cement /si"ment/ danh từ xi-măng chất gắn (như xi-măng) bột hàn răng (giải phẫu) xương răng (kỹ thuật) bột than để luyện sắt (nghĩa bóng) mối liên kết, mối gắn bó ngoại động từ trát xi-măng; xây bằng xi-măng hàn (răng) (kỹ thuật) luyện (sắt) bằng bột than, cho thấm cacbon ủ (nghĩa bóng) thắt chắc, gắn bóto cement the friendship: thắt chặt tình hữu nghị danh từ o xi măng, chất gắn kết Khoáng vật sinh ra trong tự nhiên giữa các hạt vụn trầm tích và có tác dụng gắn kết chúng lại với nhau để tạo ra đá trầm tích. Phần lớn xi măng gắn kết có nguồn gốc từ kết tủa trong nước nằm xen các khoảng trống giữa các hạt vụn. Những loại khoáng vật dùng làm xi măng gắn kết phổ biến nhất là canxit, silic và khoáng vật sét. Một số khác có thể là opan, chanxeđoni, đolomit, siđerit và oxit sắt. Dầu nặng hoặc atphan cũng có thể là xi măng gắn kết. o xi măng Loại dung dịch lỏng rắn lại thành chất rắn. Có thể là hỗn hợp alumin, silic, vôi và một số chất khác trở thành cứng rắn khí ngập nước. o trám xi măng Bơm vữa xi măng vào giữa ống chống và thành giếng trong quá trình trám xi măng. động từ o gắn, liên kết (bằng xi măng) § asphantic cement : xi măng atphan § bulk cement : xi măng bột § calcareous cement : vôi dính kết, xi măng vôi § clay cement : xi măng pha sét § diesel oil cement : hỗn hợp xi măng với dầu điezen (dùng dầu diezen thay nước) § early settling cement : xi măng chóng ngưng kết § early strength cement : xi măng chóng rắn, xi măng kết cứng nhanh § ferruginous cement : xi măng sắt § gaize cement : xi măng puzolan § gasket cement : xi măng đệm, xi măng để nối § gel cement : xi măng keo § gypsum cement : xi măng thạch cao § high early strength cement : xi măng rất chóng rắn § hydraulic cement : xi măng cứng trong nước § lateritic cement : xi măng laterit § low water loss cement : xi măng ít mất nước § metallurgic cement : xi măng xỉ pooclan § modified cement : xi măng cải biến (có thêm phụ gia là canxi lignosulphonat) § neat cement : xi măng tinh, xi măng clinke § patching cement : mattit § plastic cement : xi măng dẻo § porland cement : xi măng pooclan § quick hardening cement : xi măng đông cứng nhanh § rapid cement : xi măng ngưng kết nhanh § refractory cement : xi măng chịu lửa § resin cement : xi măng nhựa § retarded cement : xi măng chậm đông § rubber cement : keo cao su § selenitic cement : xi măng thạch cao trắng (chứa selenit) § siliceous cement : xi măng chứa silic § slag cement : xi măng xỉ § slow hardening cement : xi măng đóng rắn chậm § slow settling cement : xi măng ngưng kết chậm § tire cement : xi măng hỏng § water cement : xi măng thủy lực § cement additive : chất phụ gia xi măng § cement bond log : biểu đồ gắn kết xi măng § cement bond survey : biểu đồ gắn kết xi măng § cement chanelling : sự tạo rãnh xi măng § cement density : tỷ trọng xi măng § cement dump bailer : gầu đổ xi măng § cement evaluation tool : dụng cụ đánh giá xi măng § cement filter cake : vỏ bùn xi măng § cement hardening test : kiểm tra độ xi măng đông cứng § cement job : trám xi măng § cement man : người phụ trách công tác xi măng § cement mill : máy nghiền xi măng § cement mixing hopper : phễu trộn xi măng § cement packer : cụm bít xi măng § cement permeameter : máy đo độ thấm xi măng § cement plug : cầu xi măng § cement pumpability test : thử nghiệm khả năng bơm được của xi măng § cement retaiter : vòng hãm xi măng § cement slurry : vữa xi măng § cement squeeze : ép xi măng
*

cement

Từ điển Collocation

cement noun

ADJ. wet | dental

VERB + CEMENT mix

CEMENT + VERB harden, set

CEMENT + NOUN mixer | factory, works

Từ điển WordNet

n.

concrete pavement is sometimes referred to as cement

they stood on the grey cement beside the pool

a building material that is a powder made of a mixture of calcined limestone and clay; used with water and sand or gravel to make concrete and mortarsomething that hardens to act as adhesive materialany of various materials used by dentists to fill cavities in teeth

v.

make fast as if with cement

We cemented our friendship

cover or coat with cementbind or join with or as if with cement

Oil and Gas Field Glossary

A mixture of calcium aluminates and silicates made by combining lime and clay while heating. Slaked cement contains approximately 62. 5% calcium hydroxide.

English Synonym and Antonym Dictionary

cements|cemented|cementingsyn.: fasten secure solidify weld