CÁCH TÍNH TIỀN THỪA GIỜ CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Định nút giờ dạy dỗ của giáo viên những cấp? Cách tính chi phí lương dạy dỗ thêm giờ đồng hồ, quá giờ đồng hồ của thầy giáo các cấp? Tư vấn pháp luật?


Lúc này, Khi gia sư những cấp cho tiến hành câu hỏi truyền các kiến thức tới rứa hệ học viên, sinc viên, vắt hệ người chủ sở hữu tương lai của non sông thì bên cạnh mức lương cứng mà lại các thầy giáo các cung cấp được trao thì các gia sư Khi dạy thừa tiếng, thêm giờ đồng hồ còn thừa hưởng thêm khoản chi phí dạy dỗ vượt giờ, thêm tiếng theo nlỗi lý lẽ của luật pháp hiện hành. Vậy khoản tiền này được cách thức như thế nào?

*
*

Luật sư hỗ trợ tư vấn khí cụ miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Thương hiệu pháp lý:

-Thông tư 03/VBHN-BGĐT ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2017;

-Thông tứ liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, tiền lương dạy thêm giờ;

–Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT;

-Thông tứ liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC

1. Định nấc giờ dạy của giáo viên các cấp

Định nấc giờ đồng hồ dạy dỗ của gia sư đái học được cách thức bên dưới gói độ pháp luật trên điều 5,6 Thông tư 03/VBHN-BGĐT ban hành ngày 23 mon 6 năm 2017 như sau:

– Thời gian thao tác làm việc của giáo viên đái học tập trong năm học là 42 tuần, trong đó:

+ 35 tuần dành riêng cho câu hỏi đào tạo và huấn luyện với những hoạt động dạy dỗ theo khí cụ về kế hoạch thời gian năm học;

+ 05 tuần dành cho học tập, tu dưỡng nâng cấp trình độ;

+ 0một tuần lễ giành riêng cho việc chuẩn bị năm học mới;

+ 01 tuần giành riêng cho việc tổng kết năm học.

Bạn đang xem: Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học

– Định mức máu dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần

– Định mức tiết dạy dỗ của gia sư trường ít nhiều dân tộc bản địa chào bán trú là 21 tiết/tuần làm việc cấp cho tè học

– Định nút tiết dạy dỗ của cô giáo trường, lớp dành riêng cho người tàn tật, tàn tật là 21 tiết/tuần đối với gia sư sinh hoạt cấp tè học

Định nấc số tiết của giáo viên tè học được tính theo công thức


Theo đó, định nấc huyết dạy dỗ của gia sư tiểu học tập 23 tiết/tuần x 35 tuần = 805 huyết, cô giáo tiểu học tập ngôi trường dân tộc bản địa buôn bán trú với lớp dành riêng cho những người tật nguyền tàn tật là 21 tiết/tuần x 35 tuần = 735 máu.

2. Cách tính tiền lương dạy thêm tiếng, vượt giờ đồng hồ của gia sư các cấp 

Theo Thông bốn liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, chi phí lương dạy dỗ thêm giờ được xem theo những bí quyết sau:

2.1. Công thức tính chi phí lương dạy dỗ thêm giờ, quá giờ của thầy giáo các cấp

Tiền lương dạy dỗ thêm giờ/năm học = thời gian dạy dỗ thêm/năm học tập x Tiền lương 01 giờ đồng hồ dạy thêm;

Tiền lương 01 giờ đồng hồ dạy thêm = Tiền lương 01 tiếng dạy dỗ x 150%;

Tiền lương 01 giờ dạy:

2.1.Đối với gia sư cửa hàng dạy dỗ thiếu nhi, các đại lý dạy dỗ diện tích lớn, trường trung cung cấp chuyên nghiệp hóa với cô giáo, giáo viên cơ sở dạy dỗ nghề

Tiền lương 01 tiếng dạy dỗ = (Tổng tiền lương của 12 mon trong những năm học)/ (Định nấc giờ đồng hồ dạy/năm) x (Số tuần giành riêng cho đào tạo và giảng dạy (dạy trẻ))/ 52 tuần

Đối cùng với bên giáo có tác dụng công tác cai quản hoặc được phân công có tác dụng trách nhiệm tổng phú trách nát Đội, cán bộ Đoàn, Hội làm việc các đại lý dạy dỗ mần nin thiếu nhi, các đại lý giáo dục càng nhiều, ngôi trường trung cung cấp chuyên nghiệp với cửa hàng dạy nghề được tính theo phương pháp nêu trên, trong các số ấy định nút giờ đồng hồ dạy/năm là định nút tiếng dạy/năm của cô giáo cùng bậc học tập, cung cấp học tập, bộ môn của đại lý dạy dỗ đó;

2.2. Đối cùng với giảng viên cửa hàng giáo dục ĐH, cửa hàng huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Sở, ban ngành ở trong Chính phủ, Trường Chính trị thức giấc, thành thị trực thuộc Trung ương:

Tiền lương 01 giờ dạy dỗ = (Tổng tiền lương của 12 mon trong thời điểm học)/(Định mức giờ đồng hồ dạy/năm) x 22,5 tuần/52 tuần

2.3.Đối với nhà giáo làm cho công tác làm việc làm chủ, cán cỗ Đoàn, Hội tsay mê gia huấn luyện và giảng dạy ở các đại lý giáo dục đại học

Đối với công ty giáo làm cho công tác làm việc cai quản, cán bộ Đoàn, Hội tmê man gia huấn luyện và đào tạo sinh sống các đại lý dạy dỗ ĐH, các đại lý đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành ở trong Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành thị trực trực thuộc Trung ương được tính theo phương pháp nêu bên trên, trong các số đó định nút tiếng dạy/năm là định nút giờ dạy/năm của giảng viên thuộc chức danh, bộ môn của đại lý giáo dục đó;

Số tiếng dạy thêm/năm học tập = – (Định nút giờ đồng hồ dạy/năm).

Trong đó:

– Số giờ dạy quy đổi/năm học tập được triển khai theo Khoản 3 Điều 5 của Thông bốn số 48/2011/TT-BGDĐT; Điều 11 Thông bốn số 28/2009/TT-BGDĐT; Khoản 4 Mục II và Khoản 4 Mục III Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH; Điều 12 Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT; Khoản 2 Điều 11 với Điểm d Khoản 3 Điều 13 Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT; Khoản 3 Khoản 4 Điều 10 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Thông bốn liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT;

– Số giờ đồng hồ dạy tính thêm/năm học tập được vận dụng so với gia sư dạy dỗ lớp bao gồm tthấp khuyết tật học tập hòa nhập được quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tứ số 48/2011/TT-BGDĐT;

– Số giờ dạy được sút theo chế độ/năm học tập được triển khai theo công cụ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT; Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tứ số 28/2009/TT-BGDĐT; Điều 9, Điều 10, Điều 11 Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT; Khoản 6 Mục II và Khoản 4 Mục III Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH; Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT;

 Định nút giờ đồng hồ dạy/năm được tính theo vẻ ngoài trên các văn phiên bản vẻ ngoài với các đối tượng người tiêu dùng là công ty giáo (tất cả công ty giáo làm công tác làm việc quản lý, kiêm nhiệm công tác làm việc Đảng, đoàn thể hoặc được phân công có tác dụng trách nhiệm tổng prúc trách nát Đội) nằm trong danh sách trả lương được ban ngành gồm thđộ ẩm quyền phê phê chuẩn, vẫn thẳng huấn luyện và đào tạo trong số các đại lý giáo dục công lập với Nhà giáo trực thuộc danh sách trả lương được phòng ban bao gồm thẩm quyền phê chuẩn y, đang làm công tác hướng dẫn thực hành thực tế tại những xưởng trường, trạm, trại, chống phân tích trong số các đại lý giáo dục công lập; đang thẳng làm nhiệm vụ chỉ dẫn thực hành bên trên tàu giảng dạy, thừa hưởng tiền lương dạy thêm giờ đồng hồ lúc đã làm được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CPhường. ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ chi phí lương so với cán cỗ, công chức, viên chức với lực lượng tranh bị, xong trách nhiệm huấn luyện và đào tạo, các trách nhiệm công tác không giống theo cơ chế thao tác làm việc của phòng giáo. Cụ thể nhỏng sau:

– Định mức tiếng dạy/năm của giáo viên mần nin thiếu nhi = (Số giờ dạy dỗ ttốt học tập 2 buổi/ngày) x (Số ngày làm việc/tuần) x (Số tuần dạy dỗ trẻ/năm học);

– Định nấc giờ đồng hồ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non = (Số tiếng trực tiếp tmê mẩn gia những hoạt động giáo dục/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) x (Số tuần dạy trẻ/năm học);

– Định mức giờ dạy/năm của thầy giáo phổ thông; gia sư đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn sơ cấp cho nghề = <Định mức ngày tiết dạy dỗ (tiêu chuẩn giờ đồng hồ giảng)/tuần> x (Số tuần giành riêng cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục/năm học);

– Định nút giờ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giáo viên làm cho Tổng phụ trách nát Đội Thiếu niên chi phí phong TP HCM (Điện thoại tư vấn tắt là Tổng phú trách); thầy giáo là cán bộ Đoàn Tkhô nóng niên Cộng sản HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên nước ta (Điện thoại tư vấn tắt là cán bộ Đoàn, Hội) sống các đại lý dạy dỗ đa dạng = (Định nấc tiết dạy/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; gia sư có tác dụng Tổng phụ trách; cán bộ Đoàn, Hội) x (Số tuần dành cho đào tạo và giảng dạy với các chuyển động giáo dục/năm học);

– Định nấc giờ đồng hồ dạy/năm của cán bộ làm chủ các đại lý dạy dỗ nghề là tiêu chuẩn giờ giảng tối thiểu phương tiện tại Điểm b Khoản 3 Mục II và Điểm b Khoản 3 Mục III của Thông bốn số 09/2008/TT-BLĐTBXH.

Định mức giờ dạy/năm của cán cỗ làm chủ ngôi trường trung cấp chuyên nghiệp là khoảng thời gian đào tạo chính sách tại Khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT;

– Định nút giờ dạy/năm của các đối tượng người tiêu dùng không giống do thủ trưởng đơn vị quyết định cho mỗi năm học theo những vnạp năng lượng bản phương tiện tại các Điểm a, d, đ, e, f, g, h Khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch này.

Xem thêm: Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định, Đại Học Điều Dưỡng Nam Định Tuyển Sinh 2020

-Tiền lương có tác dụng thêm giờ đồng hồ đối với đối tượng cách thức trên Điểm b Khoản 2 Điều 1 của Thông tư liên tịch này thực hiện theo biện pháp trên Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 mon 0một năm 2005 của Bộ Nội vụ với Sở Tài bao gồm lí giải triển khai chế độ trả lương làm việc vào đêm hôm, làm thêm tiếng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

-Thủ trưởng các các đại lý giáo dục thường xuyên và Trung trung khu chuyên môn, tổng hòa hợp – hướng nghiệp áp dụng những cách thức của Thông tư liên tịch này để thực hiện chính sách trả lương dạy thêm tiếng đối với đơn vị giáo nằm trong phạm vi làm chủ sau thời điểm có ý kiến thống độc nhất của cơ sở cung cấp bên trên làm chủ trực tiếp

3. Tư vấn pháp luật:

Tóm tắt câu hỏi:

Kính kính chào Chuyên Viên. Tôi là cô giáo THPT. Tôi có câu hỏi vướng mắc xin dựa vào chuyên gia giải đáp, support. Đầu năm học tập, Hiệu trưởng tất cả cắt cử nhiệm vụ đào tạo với kiêm nhiệm và tổng số máu trong tuần của từng gia sư. Do đặc điểm cỗ môn Ngữ vnạp năng lượng gồm mang đến 3-4 tiết/tuần/lớp nên những khi cắt cử thường có sự chênh lệch gồm gia sư vượt 1 tiết/tuần tuy thế gồm giáo viên thiếu hụt 1 tiết/ tuần. Vậy mang lại cuối năm học tập, cô giáo dạy quá 1 tiết/ tuần kia giành được tính hưởng tăng tiếng không hay là đem số tiết dư của người vượt để trừ đi số tiết thiếu hụt của fan thiếu? 

Luật sư tứ vấn:

Theo luật của luật pháp, định mức ngày tiết dạy dỗ gia sư trung học tập phổ thông là 17 tiết/tuần.

Chỉ thanh hao toán thù chi phí lương dạy dỗ thêm tiếng sinh sống đơn vị chức năng hoặc bộ môn thiếu số lượng đơn vị giáo vì cấp có thđộ ẩm quyền phê chú ý. Đơn vị hoặc bộ môn vừa đủ nhà giáo thì chỉ được tkhô nóng toán tiền lương dạy dỗ thêm giờ đồng hồ Lúc tất cả công ty giáo ngủ gầy, nghỉ tnhì sản theo hình thức của Luật Bảo hiểm buôn bản hội hoặc đến lớp tập, tu dưỡng, ttê mê gia đoàn soát sổ, tkhô giòn tra cùng tmê man gia phần đông quá trình khác (sau đây call phổ biến là đi làm việc trách nhiệm khác) vày cung cấp tất cả thđộ ẩm quyền cắt cử, điều động đề xuất bố trí đơn vị giáo không giống dạy nuốm.

Nếu số máu bạn dạy dỗ quá quá số huyết dạy định mức cùng các bạn nằm trong ngôi trường phù hợp bên trên thì thừa kế lương đến số số huyết học tập dạy dỗ thêm đó. Tiền lương một tiếng dạy thêm được xác minh bằng 150% chi phí lương một giờ dạy dỗ thường thì.

Số giờ dạy thêm được hưởng chi phí lương dạy dỗ thêm giờ theo luật tại Thông tứ liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC không quá thời gian có tác dụng thêm theo lao lý của pháp luật: Số giờ làm thêm của fan lao hễ không quá 50% thời gian thao tác thông thường vào 0một ngày, không thực sự 30 tiếng vào 01 mon và tổng số không quá 200 tiếng vào 0một năm.