Cách dùng that trong mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là một nhà điểm quan trọng đặc biệt, đề nghị nắm vững trong họctiếng anh. Bài từ bây giờ dichvuthammymat.com Reviewđã share cho tới chúng ta chủ đề này.

Bạn đang xem: Cách dùng that trong mệnh đề quan hệ


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao hàm nhiều tự hay có kết cấu của tất cả một câu. Mệnh đề dục tình dùng làm phân tích và lý giải rõ rộng về danh trường đoản cú đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfrikết thúc.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được hotline là một relative sầu clause, nó thua cuộc “the woman” với dùng để làm khẳng định danh từ kia.Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn đang còn một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfrikết thúc.

Đại tự quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi dụng cụ, đụng vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ download cho người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến chủ ngữ chỉ bạn, vật dụng, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ tình dục xác định (who, which vẫn đang còn thê sử dụng được)

I don’t like the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative sầu Clauses -Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay đầy đủ trạng trường đoản cú quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ giới tính dùng để làm vấp ngã nghĩa cho danh tự đứng trước nó.

I. Các đại trường đoản cú quan lại hệ


1. WHO

- quản lý tự vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế mang lại danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ mang đến đụng trường đoản cú vào mệnh đề quan hệ

- thay thế đến danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- làm chủ từ hoặc túc tự trong mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế mang lại danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể thay thế mang đến địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề dục tình quan hệ xác định

* Các ngôi trường hòa hợp thường được sử dụng “that”:

- lúc đi sau các bề ngoài đối chiếu nhất

- Khi đi sau những từ: only, the first, the last

- lúc danh tự đi trước bao gôm khắp cơ thể với vật

- Lúc đi sau những đại tự cô động, đại từ bỏ lấp định, đại từ chỉ số lượng: no one, notoàn thân, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have sầu ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* Các trường hợp ko sử dụng that:

- trong mệnh đề quan hệ nam nữ ko xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ tải mang lại danh từ bỏ chỉ người hoặc vật dụng, thường xuyên vắt cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng trường đoản cú quan hệ

1. WHY: mởđầu mang lại mệnh đề quan hệ giới tính vào giờ Anhchỉ nguyên nhân, thường chũm mang đến cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: thay thế trường đoản cú chỉ xứ sở, hay cầm cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→The hotel where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Lớp 2 Mới Nhất, 16 Bài Văn Tả Cây Xoài Hay Chọn Lọc

3. WHEN: thay thế sửa chữa từ chỉ thời hạn, thường xuyên cố gắng mang đến từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come bachồng then. →I don’t know the time when she will come baông xã.

III.Các nhiều loại Mệnh đề quan hệ

Có nhị các loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề quan hệ nam nữ khẳng định cùng mệnh đề quan hệ tình dục ko xác minh.

Mệnh đề quan hệ tình dục xác minh (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm khẳng định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết mang đến chân thành và ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ ko xác minh cùng ko dùng vệt phẩy chia cách nó với mệnh đề chủ yếu.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative sầu clauses): là mệnh đề cung ứng thêm đọc tin về một tín đồ, một đồ vật hoặc một vụ việc đã có được khẳng định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không độc nhất thiết buộc phải có trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được áp dụng Lúc danh từ là danh trường đoản cú xác minh với được ngăn cách với mệnh đề thiết yếu bằng một hoặc hai vệt phẩy (,) tốt lốt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để tìm hiểu lúc nào sử dụng mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định, ta chú ý các điểm sau:

- khi danh từ nhưng nó vấp ngã nghĩa là 1 trong những danh từ bỏ riêng

- Lúc danh trường đoản cú mà nó vấp ngã nghĩa là 1 tính tự cài (my, his, her, their)

- lúc danh tự mà lại nó vấp ngã nghĩa la một danh trường đoản cú đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số xem xét vào mệnh đề quan hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ giới tính bao gồm giới từ thì giới từ bỏ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ vận dụng cùng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên ổn last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể cần sử dụng which núm cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday các buổi party, which makes me sad.

3. Ở địa điểm túc trường đoản cú, whom hoàn toàn có thể được nắm bằng who.

Ex: I’d like to lớn talk to the man whom / who I met at your birthday tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề quan hệ nam nữ xác định , chúng ta có thể vứt những đại từ quan hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Các cụm tự chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ tình dục cất những đại tự dục tình quản lý tự who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành các hiện tại phân tự (V-ing) hoặc vượt khđọng phân từ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút ít thành các hiện thời phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. →The couple living next door khổng lồ me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề bị động thì rút thành các vượt khđọng phân từ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề tình dục được rút thành nhiều đụng trường đoản cú nguyên ổn mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành nhiều rượu cồn từ bỏ nguim mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại từ dục tình bao gồm các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặcvẻ ngoài đối chiếu hàng đầu. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

Xem thêm: Người Lao Động Được Nhận Lương Hưu Là Gì, Chế Độ Hưu Trí Là Gì


+ The woman,whois very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever and beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ bỏ quan hệ cùng lớn be trước một ngữ giới từ (một giới trường đoản cú mở màn kết phù hợp với các danh trường đoản cú theo sau)


Ví dụ:


Chuyên mục: Blog