Big time là gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú dichvuthammymat.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Big time là gì

A lot of the big-time collectors even go through phone books và other sources khổng lồ find the original artists.
There, a petty, small-time criminal will meet big-time criminals who know how khổng lồ turn hyên inkhổng lồ one of them.
There is then a gradation in criminal activity, however, in which some landlords in our cities are committing organised big-time fraud.
Why should families paying off long-term mortgages become the victims of short-term changes brought about by big-time money speculators?
It is probably more than an inspector"s life is worth khổng lồ take issue with the big-time fraudsters who prosper under the system.
Unfortunately, the really big money crime is fraud, và big-time fraud in particular, which is permitted in high places.
These are important new powers for the courts which will strengthen their hands in dealing with big-time criminals.
Most of them are not the big-time gamblers who invest hundreds of pounds at racetracks or casinos, but people for whom the pools offer some interest in life.
Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của các biên tập viên dichvuthammymat.com dichvuthammymat.com hoặc của dichvuthammymat.com University Press giỏi của các công ty trao giấy phép.
*Xem thêm: Bảng Các Nguyên Tố Hóa Học, Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

a female bee that cannot produce young but collects food for the other bees that it lives with

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn dichvuthammymat.com English dichvuthammymat.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Hủy Lệnh In Trong Word 2007, 2003 Trên Win 7,8,10,Xp, 4 Cách Hủy Lệnh In Trong Windows Ngay Lập Tức

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Blog