BÁN SÀ LAN

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Xe Công Trình, Tăng Bo Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 23,35m, Chiều Rộng 4.72 mét, Chiều Cao Mạn 1.50 mét

+ Máy Mítubishi 6 Công suất 90CV

+ Đóng new 2017

+ GIÁ: 650.000.000 VNĐ

*

II/ Xà Lan Đã Bán (Liên Hệ Đóng Mới)

+ Trẹt Sắt Vận Chuyển Xe Cuốc 03, Thiết Bị Thi Công Công Trình

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thxay, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 9.50 mét, Chiều Rộng 3.00 mét, Chiều Cao Mạn 1.00 mét

+ Máy Gắn Ngoài D16; Hộp số; Chân Vịt

+ Đóng Mới Năm 2015

+ GIÁ: ĐÃ BÁN

*

I/ Xà Lan Đã Bán

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký TV-4949

+ Trọng Tải Thực 1700 Tấn (Đăng Ký 1700 TẤN).

Bạn đang xem: Bán sà lan

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 57.00 mét, Chiều Rộng 10.00 mét, Chiều Cao Mạn 4.00 mét

+ 02 Máy Cummins 6 Công suất 400CV; 02 Hộp số 5 tua; 02 Chân vịt 1.45m

+ Đóng Mới Năm 2009

+ GIÁ : ĐÃ BÁN 

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5244

+ Trọng Tải Thực 700 Tấn (Đăng Ký 498 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thnghiền, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 44.70 mét, Chiều Rộng 8.80 mét, Chiều Cao Mạn 3.00 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 400CV; Hộp số 5 tua; Chân vịt 1.45m

+ Đóng Mới Năm 2015

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký Hgi-5474 

+ Trọng Tải Thực 550 Tấn (Đăng Ký 450 TẤN). Đặt Cẩu Sức Nâng Max 06 Tấn 

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thxay, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 42.00 mét, Chiều Rộng 8.20 mét, Chiều Cao Mạn 2.80 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký CT-06373

+ Trọng Tải Thực 550 Tấn (Đăng Ký 430 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 42.59 mét, Chiều Rộng 8.65 mét, Chiều Cao Mạn 2.60 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 400CV; Hộp số 5 tua; Chân vịt 1.45m

+ Hoán thù Cải Năm 2011

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký CT-06769 

+ Trọng Tải Thực 400 Tấn (Đăng Ký 345 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thnghiền, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 35.60 mét, Chiều Rộng 7.đôi mươi mét, Chiều Cao Mạn 2.40 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng Mới Năm 2012

+ GIÁ : ĐÃ BÁN


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký CT-05264 

+ Trọng Tải Thực 420 Tấn (Đăng Ký 355 TẤN).

Xem thêm: Toán Lớp 9 Hình Học Lớp 9 - ✓ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 Tập 1

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thnghiền, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 41.15 mét, Chiều Rộng 7.đôi mươi mét, Chiều Cao Mạn 2.40 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 350CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Hoán thù Cải Năm 2013

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

*


Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-3729 

+ Trọng Tải Thực 300 Tấn (Đăng Ký 199 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Sắt Thép, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 35.50 mét, Chiều Rộng 6.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.30 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 290CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng Mới Năm 2015

+ GIÁ : ĐÃ BÁN


*

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-4662 

+ Trọng Tải Thực 240 Tấn (Đăng Ký 180 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thnghiền, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 34.00 mét, Chiều Rộng 6.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.00 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 290CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng Mới Năm 2013

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

*

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5275 

+ Trọng Tải Thực 180 Tấn (Đăng Ký 149 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thnghiền, Cát, Đá  …

+ Chiều Dài 30.85 mét, Chiều Rộng 5.80 mét, Chiều Cao Mạn 2.00 mét

+ Máy Cummins 6 Công suất 250CV; Hộp số 4 tua; Chân vịt 1.35m

+ Đóng Mới Năm 2011

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

Sà Lan Tự Hành, Biển Đăng Ký HGi-5338  

+ Trọng Tải Thực 72 Tấn (Đăng Ký 72 TẤN).

+ Đặc Điểm : Vân Chuyển Cọc Cừ, Trụ Điện, Sắt Thép, Cát, Đá, Xe Cẩu, Xe Cuốc  …

+ Chiều Dài 23.35m, Chiều Rộng 4.72 mét, Chiều Cao Mạn 1.50 mét

+ Máy Mitsubishi 6 Công suất 90CV; Hộp số; Chân vịt

+ Đóng Mới Năm 2011

+ GIÁ : ĐÃ BÁN

Ghi chụ :