BÀI GIẢNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH BẠO LOẠN LẬT ĐỔ

đề cương bài giảng phòng chống tiến công hỏa lực vũ khí công nghệ cao vũ khí chùm tia vũ khí sinh học diễn biến hòa bình

Bạn đang xem: Bài giảng diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ

*
ppt

Kinh tế vi mô: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo


*
ppt

Kiến trúc máy tính - P12-2


Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Việt 9 Phần Tiếng Việt, Kiểm Tra Tiếng Việt 9 1 Tiết Trắc Nghiệm

*
ppt

Kiến trúc máy tính - Phần 12


Nội dung

BÀI MỘTPHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄNBIẾN HÒA BÌNH”; BẠO LOẠN LẬTĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCHĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM1 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦUNắm vững âm mưu, thủ đoạn “DBHB”, BLLĐ củacác thế lực thù địch chống phá các nước XHCNvà cách mạng VN hiện nay. Trên cơ sở đó, mỗingười đề cao cảnh giác cách mạng, góp phầncùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ tranglàm thất bại chiến lược “DBHB”, BLLĐ của chúng;Ra sức học tập trau dồi phẩm chất, năng lực củaSV-HS, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thựchiện thắng lợi nhiệm vụ Xây dựng và Bảo vệ Tổquốc VN XHCN.2 NỘI DUNG1. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬTĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CHỦNGHĨA XÃ HỘI;2. CHIẾN LƯỢC DBHB, BLLĐ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VN;3. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG CHÂMPHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC” DBHB”, BLLĐ CỦAĐẢNG - NHÀ NƯỚC TA;4. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢCDBHB, BLLĐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.3 1. CHIẾN LƯỢC “DBHB”, BLLĐ CỦA CÁCTHẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CNXH123Khái niệmSự hình thànhvà phát triểncủa chiến lược“DBHB”Bạo loạnlật đổ(BLLĐ)4 1.1. Khái niệm DBHBlà chiến lược cơ bản do Chủ nghĩađế quốc và các thế lực phản động tiếnhành nhằm:- Lật đổ chế độ chính trị - xã hội của cácnước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từbên trong;- Chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự.5 Nội dung chính của chiến lược DBHBSử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, vănhoá, xã hội, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suyyếu từ bên trong các nước XHCN;Kích động các mâu thuẩn trong xã hội, tạo ra các lựclượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ,nhân quyền, tự do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tưnhân hoá về kinh tế và đa nguyên về chính trị, làm mơhồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân laođộng;Coi trọng khích lệ lối sống tư sản, từng bước làm phainhạt mục tiêu, lý tưởng XHCN ở một bộ phận SV-HS;Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sótcủa Đảng, Nhà nước XHCN trên các lĩnh vực của đời sốngxã̃ hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổiđường lối chính trị, chế độ xã hội theo quỹ đạo CNTB. 6 1.2. Sự hình thành và phát triển củachiến lược “DBHB”a) Giai đoạn 1945-1980: là giai đoạn manhnha hình thành được bắt nguồn từ Mỹ;b) Từ 1980 đến nay: từng bước hoàn thiện vàtrở thành chiến lược chủ yếu+ Giai đoạn 1980-1990: lợi dụng những sailầm trong cải tổ, cải cách của Đảng CS lật đổCNXH ở LX và Đông Âu;+ Giai đoạn 1990 đến nay: tiếp tục thực hiệnnhằm xóa bỏ các nước XHCN còn lại.7 1.3. Bạo loạn lật đổ (BLLĐ) BLLĐlà hành động chống phá bằng bạolực có tổ chức của lực lượng phản độnghay lực lượng li khai, đối lập trongnước hoặc cấu kết với nước ngoài tiếnhành nhằm:- Gây rối loạn an ninh, chính trị, trật tựan toàn xã hội;- Hoặc lật đổ chính quyền ở địa phươnghay trung ương.8  Hìnhthức của bạo loạn gồm: BL chính trị, BL vũtrang hoặc BL chính trị kết hợp vũ trang. Bảnchất: là thủ đoạn của CNĐQ và các thế lựcphản động gắn liền với DBHB nhằm xóa bỏCNXH.Đối tượng là kích động những phần tử quá khíchlàm mất TTATXH được diễn ra trong thời gianngắn, không gian hẹp tiến tới lật đổ chính quyền. Quimô: diễn ra ở nhiều mức độ, từ nhỏ đến lớn,phạm vi xảy ra nhiều nơi, nhiều vùng và trọngđiểm là những trung tâm KT, CT, VH của trungương và địa phương, nơi nhạy cảm chính trị hoặcở các khu vực, địa bàn mà cơ sở chính trị của địaphương yếu kém.9 2. CHIẾN LƯỢC DBHB, BLLĐ CỦA CÁCTHẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCHMẠNG VN2.1. Âmmưu, thủđoạn củachiến lượcDBHB đốivới VN2.2. BLLĐcủa các thếlực thù địchchống pháCách mạngVN10 2.1.1. Âm mưu: CNĐQ luôn coi Việt Nam là mộttrọng điểm trong DBHB- 1950-1975: DBHB thực hiện biện pháp quân sự;- 1975-1994: DBHB thực hiện biện pháp phi quân sựvới chính sách “bao vây cấm vận kinh tế”, “côlập về ngoại giao” kết hợp với DBHB, BLLĐ;- 1995 đến nay: DBHB chuyển sang thủ đọan mới,đẩy mạnh hoạt động xâm nhập“dính líu - ngầm - sâu, hiểm”;Mục tiêu nhất quán của DBHB: xóa bỏ vai tròlãnh đạo của Đảng, xóa bỏ CNXH, lái nước ta đi theocon đường TBCN và lệ thuộc vào CNĐQ.11 2.1.2. Thủ đoạn hoạt động trên một số lĩnh vựcchủ yếu chống phá Việt NamTừ DBHB, BLLĐ để tạo ra quá trình “tự diễnbiến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ Đảng, Nhànước, Lực lượng vũ trang và nhân dân.Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đờisống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trungtrên một số lĩnh vực:12 Thủ đoạn về kinh tếChuyển hóa nền kinh tế thị trường định hướngXHCN ở VN dần theo quĩ đạo kinh tế thị trườngTBCN. Khích lệ các thành phần kinh tế tư nhânphát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo củathành phần kinh tế Nhà nước;Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn,chuyển giao công nghệ… để đặt ra các điều kiệnvà gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hóaVN theo CNTB.13 Thủ đoạn về chính trịKích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên vềchính trị - đa đảng đối lập”, “tự do hóa” về mọimặt đời sống xã hội, từng bước xóa bỏ vai trò lãnhđạo của Đảng, chế độ XHCN ở VN;Tập hợp, nuôi dưỡng các phần tử phản động trongvà ngoài nước; lợi dụng các vấn đề dân tộc - tôngiáo - dân chủ - nhân quyền để chia rẽ mối quanhệ, khối đoàn kết giữa Đảng - nhân dân - dân tộc;Tận dụng những sơ hở trong đường lối, chính sáchsẳn sàng can thiệt trắng trợn bằng sức mạnh quânsự.14 Thủ đoạn về tư tưởng - văn hóaChúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xóa bỏCN Mác - Lênin, TT Hồ Chí Minh, phá vỡ nền tảngtư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sứctruyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhândân;Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhậpnhững sản phẩm văn hoá đồi truỵ, lối sốngphương Tây, kích động lối sống tư bản trongthanh thiếu niên từng bước làm phai mờ bản sắcvăn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam.15 Thủ đoạn trong lĩnh vực tôn giáo-dân tộcKhai thác mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiềunguyên nhân như: khó khăn về kinh tế, về dân trí,những tồn tại do lịch sử để lại của dân tộc ít ngườivà những khuyết điểm trong thực hiện các chínhsách dân tộc, tôn giáo của một bộ phận cán bộ đểkích động đòi ly khai, tự quyết dân tộc;Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhànước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiệnâm mưu tôn giáo hóa dân tộc, từng bước gây mấtổn định xã hội và làm lệch hướng chế độ XHCN ởViêt Nam.16 Thủ đoạn trên lĩnh vực QP - ANLợi dụng xu thế mở rộng, hợp tác quốc tế, thựchiện xâm nhập tăng cường hoạt động tình báothu thập bí mật quốc gia;Kích động phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảngtrong lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, phi chính trịhóa đối với Lực lượng quân đội và công an làmcho họ xa rời mục tiêu chiến đấu.17 Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoạiTuyên truyền và hướng VN đi theo quĩ đạo củaCNTB;Hạn chế sự mở rộng quan hệ của VN với cácnước, ngăn cản các dự án đầu tư quốc tế vào VN;Chia rẽ khối đoàn kết giữa VN - Lào - Campuchia;Hạ thấp uy tín của VN trên trường quốc tế.18 2.2. Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địchchống phá cách mạng Việt NamChúng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sốnglưu vong và kết hợp với các phần tử cực đoantrong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở mộtsố vùng nhạy cảm (Tây Bắc, Tây Nguyên, TâyNam Bộ) của Việt Nam… từng bước xóa bỏ vai tròlãnh đạo của Đảng- Vùng Tây bắc: chúng kích động ngườiH,Mông đòi thành lập khu tự trị;- Vùng Tây nguyên: tuyên truyền thành lậpnhà nước Đề ga;- Vùng Tây nam bộ: kích động, dụ dỗ, mua19chuộc, lôi kéo, cưỡng ép nhân dân lao động đứnglên biểu tình, gây rối… 3. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNGCHÂM PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC ”DBHB”, BLLĐCỦA ĐẢNG - NHÀ NƯỚC TA3.1MỤC TIÊU3.2NHIỆM VỤ3.3QUAN ĐIỂM3.4PHƯƠNG CHÂM20 3.1. Mục tiêuLàm thất bại âm mưu thủ đoạn trong chiến lượcDBHB của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam;Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trườnghòa bình để đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước;Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất,toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninhquốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa;bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dântộc.21 3.2. Nhiệm vụKiên quyết làm thất bại âm mưu thủ đoạn DBHB,BLLĐ. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu,thường xuyên và lâu dài;Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn, kịp thờitiến công ngay từ đầu;Xử lí nhanh chóng hiệu quả khi có bạo loạn xảy ravà luôn bảo vệ tốt chính trị nội bộ.22 3.3. Quan điểm chỉ đạoĐấu tranh chống DBHB là một cuộc đấu tranh giaicấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt lâu dàivà phức tạp trên mọi lĩnh vực;Chống DBHB là cấp bách hàng đầu trong cácnhiệm vụ quốc phòng - an ninh hiện nay;Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoànkết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, dưới sựlãnh đạo của Đảng trong đấu tranh chống DBHB.23 3.4. Phương châmKết hợp chặt chẽ giữa giữ vững bên trong với chủđộng ngăn chặn, phòng ngừa và chủ động tiếncông;Chủ động, kiên quyết, khôn khéo xử lí tình huốngvà giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giảiquyết các vụ gây rối, không để phát triển thànhbạo loạn;Xây dựng tiềm lực vững mạnh của đất nước, tranhthủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốctế.24 GIẢI PHÁP 1GIẢI PHÁP 2GIẢI PHÁP 44.GIẢI PHÁPGIẢI PHÁP 3GIẢI PHÁP 5GIẢI PHÁP 6GIẢI PHÁP 725 4.1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cựctrong xã hội, giữ vững định hướng XHCN trêncác lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu KTĐây là nguyên nhân gây mất ổn định xã hội, kẻthù sẽ lợi dụng khoét sâu mâu thuẩn nội bộ kíchđộng nhân dân đứng lên biểu tình chống lại chínhquyền địa phương. Do đó, đây là một giải pháp hữuhiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong củađất nước luôn ổn định.26 4.2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạncủa các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễnbiến không để bị động và bất ngờGiáo dục toàn xã hội nhận thức sâu sắc âm mưuthủ đoạn DBHB, đấu tranh phê phán mọi hiệntượng mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong bộphận nhân dân, đặc biệt là học SV-HS trước âmmưu thủ đoạn thâm hiểm của DBHB;Mọi người dân VN phải có tri thức có bản lĩnhchính trị, có phương pháp xem xét phát hiện vàbáo cáo kịp thời thủ đoạn của kẻ thù cho cơ quanchức năng xử lí, không để bất ngờ.27 4.3. Xây dựng ý thức BVTQGiáo dục tình yêu quê hương đất nước; tinhthần cảnh giác trước mọi thủ đoạn, âm mưu củakẻ thù, tinh thần xả thần vì Tổ quốc, quyết tử đểTổ quốc quyết sinh… hình thức giáo dục phải đadạng, phù hợp với từng đối tượng.28 4.4. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vữngmạnh về mọi mặtPhải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàndân tộc vững mạnh;Nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất,đạo đức, lối sống của đảng viên, năng lực lãnh đạocủa các cấp;Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng caochất lượng họat động của các tổ chức quần chúng…29 4.5. Chăm lo xây dựng LLVT ở địa phươngvững mạnhXây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị độngviên rộng khắp, giải quyết tốt mối quan hệ giữa sốlượng và chất lượng, đảm bảo triển khai thế trậnphòng thủ ở cơ sở;Thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng bảovệ an ninh Tổ quốc.30 4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, cáctình huống chống DBHB, BLLĐXây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập, giảiquyết các tình huống theo tinh thần phát huy sứcmạnh tổng hợp, xử lí theo nguyên tắc:Nhanh gọn - kiên quyết - linh hoạt - đúng đốitượng - không để lan rộng, kéo dài.31 4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vàchăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thầncho nhân dân lao độngLà tạo ra cơ sở vật chất, phát triển lực lượng sảnxuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất nhằm tạo nênsức mạnh của thế trận lòng dân.32 Tóm lạiNhững giải pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ tạothành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranhngăn ngừa âm mưu thủ đoạn DBHB;SV-HS là đối tượng mà các thế lực thù địch đanglợi dụng chống phá nhằm làm suy thoái đạo đức,lối sống và phai nhạt niềm tin, lí tưởng XHCN. Vìvậy phải- Nổ lực học tập và rèn luyện để trở thànhcông dân tốt, cống hiến cho đất nước;- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giáccách mạng, phát hiện và góp phần đấu tranhngăn ngừa, đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn của33kẻ thù trong chiến lược DBHB, BLLĐ. KẾT LUẬNChiến lược DBHB, BLLĐ của các thế lực thùđịch đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vựcnhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐảngCộng sản Việt Nam, làm chuyển hóa chếđộ XHCN ở VN và trên toàn Thế giới, thiếtlập trật tự thế giới mới do Mỹ lãnh đạo;Cuộc đấu tranh của nhân dân ta chốngchiến lược DBHB, BLLĐ rất phức tạp, lâudài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao củatoàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúngta nhất định sẽ giành thắng lợi./.34 CHÀO TẠM BIỆTVÀ HẸN GẶP LẠI35