Additional Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

additional
*

additional /ə"diʃənl/ tính từ chế tạo, phụ vào, tăng thêman additional charge: phần tiền buộc phải trả thêman additional part: phần phú vàovấp ngã sungadditional air: không khí bổ sungadditional character: ký kết trường đoản cú té sungadditional characters: những ký kết trường đoản cú bửa sungadditional giảm giá load: tĩnh sở hữu bổ sung sauadditional entry: mục vấp ngã sungadditional error: sai số vấp ngã sungadditional freight: cước vận tải đường bộ té sungadditional instruction: lệnh bổ sungadditional insurance: bảo đảm bửa sungadditional item: mục té sungadditional keyboard: bàn phím té sungadditional memory: bộ nhớ lưu trữ té sungadditional physical rendition (PD PR): biểu diễn trang bị lý vấp ngã sungadditional premium: mức giá bảo hiểm vấp ngã sungadditional prestressing: sự căng bổ sungadditional record: bản ghi xẻ sungadditional resistor: năng lượng điện trsinh sống bửa sungadditional service: các dịch vụ xẻ sungadditional signal: biểu lộ ngã sungadditional storage: bộ lưu trữ té sungadditional tension: sự căng té sungadditional texture: kết cấu ngã sungadditional ventilation: thông gió bổ sungadditional ventilation: sự thông gió té sungadditional winding: cuộn dây té sungtamping of the joint with additional ballast: cyếu mối nối gồm bổ sung cập nhật ba-látđể thêmcó thêm vàophần thêm vàophụadditional acceleration: vận tốc phụadditional allocation: sự trợ cung cấp phụ thêmadditional allotment: sự định cần sử dụng phú vàoadditional block brake: hệ thống hãm guốc phú trợadditional brake: hệ thống hãm phụ trợadditional broadening: không ngừng mở rộng phụadditional building: bên phụadditional charges: giá thành phụadditional crushing: sự giã hóa học phú giaadditional crushing: sự xay hóa học prúc giaadditional crushing: sự xay hóa học prúc giaadditional equipment: máy phụadditional expenses: chi phí phụadditional feature: Điểm sáng prúc thêmadditional gardening allotment: khu đất vườn prúc canhadditional grinding: sự xay chất phú giaadditional grinding: sự xay hóa học phụ giaadditional grinding: sự giã chất prúc giaadditional load: thiết lập trọng phụ thêmadditional load: mua trọng prúc giaadditional loudspeaker: thiết bị dương thanh hao phụadditional materials: vật tư phú giaadditional milling: sự xay chất phú giaadditional milling: sự giã chất phú giaadditional milling: sự nghiền hóa học phú giaadditional outlet: cống mang nước phụadditional resistor: điện trnghỉ ngơi phụadditional signal: biểu lộ phụadditional stress: ứng suất phụadditional winding: cuộn dây phụprúc thêmadditional allocation: sự trợ cấp phú thêmadditional feature: điểm sáng phụ thêmadditional load: thiết lập trọng prúc thêmthêmadditional air humidification: sự làm cho không khí ẩm thêmadditional allocation: sự trợ cung cấp phú thêmadditional allocation: sự trợ cấp cộng thêmadditional allotment: sự định dùng thêm vàoadditional compaction: sự váy đầm thêmadditional element: bộ phận thêmadditional feature: điểm sáng phú thêmadditional insurance: sự bảo đảm thêmadditional load: mua trọng phụ thêmadditional mass: trọng lượng thêmadditional payments, claims procedure: thủ tục đòi tkhô giòn tân oán thêmadditional prestressing: sự căng thêmadditional service: nhiệm vụ thêm vào đó (vào)additional service: dịch vụ cộng thêm (vào)additional tension: sự căng thêmadditional variable: trở nên thêmclaims for additional payment, procedure: giấy tờ thủ tục đòi tkhô giòn toán thêmdriving additional pile: đóng góp cọc thêmLĩnh vực: xây dựngđể phaadditional airkhông khí ngoại viadditional bitbit cộng tínhadditional compactionsự nén chặt lần cuối

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): addition, add, additional, additionally