Adapt Nghĩa Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Quý Khách vẫn xem: Adapt tức là gì


Bạn đang xem: Adapt nghĩa là gì

*

*

*

*

adapt /ə"dæpt/ ngoại động từ
tra vào, đính thêm vàokhổng lồ adapt one thing khổng lồ another: tra đồ này vào đồ vật kia rộp theo, sửa lại mang lại hợpdifficult books are often adapted for use in schools: hầu hết sách nặng nề hay được sửa lại mang đến phù hợp với ngôi trường họca play adapted from a novel: một vngơi nghỉ kịch bỏng theo một cuốn nắn đái thuyếta novel adapted for the stage: một cuốn tiểu tngày tiết được sửa lại để lấy lên Sảnh khấu làm cho thích hợp nghi, có tác dụng đam mê ứnglớn adapt onself lớn circumstances: say đắm nghi cùng với hoàn cảnh nội động từ phù hợp nghi (cùng với môi trường...)lắpthêm vàoLĩnh vực: xây dựngtiếp đúng theo vàotramê thích hợpthích nghi

Xem thêm: Hoa Lư Mà Không Phải Ai Cũng Biết, 6 Điều Đặc Biệt Về Kinh Đô

*


Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

adapt

Từ điển Collocation

adapt verb

1 change your behaviour

ADV. successfully, well The children have adapted well to lớn the heat. | quickly | easily, readily The company can easily adapt to changing demvà. | accordingly We need to assess the new situation and adapt accordingly.

VERB + ADAPT be able/unable to lớn, can/cannot | have sầu to lớn, must | need to

PREP. to lớn

PHRASES the ability khổng lồ adapt Some animals have sầu a remarkable ability to lớn adapt lớn changing environments. | find it difficult/hard lớn adapt A lot of companies have sầu found it hard khổng lồ adapt lớn the new system.

2 change a thing

PREP.. for lớn adapt a book for television. | from The radio play had been adapted from a novel.

PHRASES specially adapted The classroom has been specially adapted to lớn take wheelchairs.

Từ điển WordNet

v.

English Synonym và Antonym Dictionary

adapts|adapted|adaptingsyn.: adjust alter change modify varyant.: unfit

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu


Bài viết coi nhiều
Trang chủ . Liên hệ Đá gà AE3888 | manclub - Cổng game bài bác đổi ttận hưởng | cf68 | W88 | ku | F8bet | xxxxxx| xo so ket qua